informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz (...)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów złożonych w ramach trzynastego konkursu w następujących celach programowych:

 • Projekty dofinansowane w celu programowym 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
 • Projekty dofinansowane w celu programowym 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
 • Projekty dofinansowane w celu programowym 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )

Dofinansowanie uzyskały projekty, które otrzymały w trakcie oceny merytorycznej:

 • w celu programowym 3 - minimum 45 punktów,
 • w celu programowym 4 – minimum 45,5 punktów,
 • w celu programowym 5 – minimum 44 punktów.

 

 • Lista rezerwowa projektów w celu programowym 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
 • Lista rezerwowa projektów w celu programowym 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
 • Lista rezerwowa projektów w celu programowym 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )

Jednocześnie decyzją Zarządu PFRON zwiększona została wysokość środków na realizację konkursu trzynastego, z kwoty 50.000.000,00 zł do kwoty 69.439.411,25 zł.

Alokacja środków na cele programowe trzynastego konkursu przedstawia się następująco:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Suma kwot udzielonych dofinanswań

Alokacja środków (%)

 
 

Cel 1

7%

3 500 000,00

10 245 374,67

14,75%

 

Cel 2

65%

32 500 000,00

52 713 890,89

75,91%

 

Cel 3

15%

7 500 000,00

2 574 854,49

3,71%

 

Cel 4

8%

4 000 000,00

3 401 441,20

4,90%

 

Cel 5

5%

2 500 000,00

503 850,00

0,73%

 

ogółem

100%

50 000 000,00

69 439 411,25

100,00%

 

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów, obowiązujących dla celów programowych 3, 4, 5, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymanych zPFRON wramach umowy.
Data publikacji: 2014-02-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska