informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat dotyczący zmian wprowadzonych do programu "Stabilne zatrudnienie"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 20 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła zmiany do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, których celem jest zwiększenie efektywności oferowanych w programie działań aktywizacyjnych.

Zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie do programu nowego modułu – adresowanego do organizacji pozarządowych (Moduł II „Staże zawodowe”), w ramach którego beneficjenci ostateczni programu (osoby niepełnosprawne) kierowani będą na staże zawodowe w administracji rządowej. Moduł II „Staże zawodowe” skierowany jest do naczelnych, centralnych oraz terenowych organów administracji rządowej.

Zadaniem organizacji pozarządowych (adresatów modułu II) jest organizacja staży zawodowych w instytucjach oraz stworzenie optymalnych warunków do ich odbycia przez beneficjentów ostatecznych programu.

Każdego roku realizacji modułu II „Staże zawodowe” PFRON będzie gromadził informacje o zaplanowanej liczbie miejsc stażowych dla osób niepełnosprawnych, w poszczególnych organach administracji rządowej. Na postawie zgłoszeń z instytucji PFRON przygotuje listę pracodawców, którzy przyjmą na staż zawodowy beneficjentów ostatecznych wraz z określeniem liczby miejsc pracy w poszczególnych instytucjach, na których beneficjenci będą odbywali staż. Lista będzie podlegać aktualizacji zarówno w zakresie organów administracji rządowej jak i liczby miejsc pracy na których beneficjenci ostateczni będą odbywali staż.

Dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu II „Staże zawodowe” nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

W ramach modułu II dofinansowaniu podlegają następujące działania aktywizacyjne:

  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
  • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
  • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
  • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  • wypłatę stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
  • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto, rozszerzona została grupa beneficjentów ostatecznych programu (osób na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne) o osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności oraz zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych w ramach moduł I „Instytucje” z kwoty 18.000 zł do kwoty 34.000 zł. W przypadku beneficjentów ostatecznych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności maksymalna wysokość pomocy w ramach modułu I „Instytucje” nie może przekroczyć kwoty 17.000 zł.

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące projektu procedur realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, w których uwzględnione zostały zmiany programowe wprowadzone przez Radę Nadzorczą. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – termin na składanie uwag i propozycji zmian do projektu upływa w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Komunikat w sprawie konsultacji został opublikowany na stronie internetowej PFRON w dniu 26 marca 2019 roku. Jednocześnie Fundusz informuje, iż odrębne konsultacje przeprowadzone zostaną w odniesieniu do założeń konkursu w ramach modułu II „Staże zawodowe”, którego ogłoszenie PFRON planuje w II kwartale 2019 roku.

Do czasu przyjęcia przez Zarząd PFRON zmodyfikowanych procedur realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” instytucje państwowe i samorządowe, zainteresowane udziałem w programie, mogą składać wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu I „Instytucje” na dotychczas obowiązującym formularzu.

Treść programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” obowiązująca od dnia 20 marca 2019 roku.

Data publikacji: 2019-03-28
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder