informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie warunków udziału beneficjentów ostatecznych w projektach dofinansowanych w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań

Zgodnie z postanowieniami „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy, najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej zgrup inwalidów).

Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Wnioskodawcę i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych.

Powyższe postanowienia dotyczą projektów realizowanych w ramach:

  • celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  • celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (typu projektu: treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny).

Z obowiązku przedłożenia po raz kolejny dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność mogą być zwolnione osoby, które w latach poprzednich uczestniczyły w projektach realizowanych przez danego Zleceniobiorcę (przedstawiły wówczas wymagane dokumenty – kserokopie tych dokumentów przechowywane są nadal przez Zleceniobiorcę), obecnie zaś przystępują do udziału w projekcie realizowanym przez tego Zleceniobiorcę w ramach trzynastego konkursu. Powyższe dotyczy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na stałe, zaś w przypadku czasowych orzeczeń o niepełnosprawności – orzeczeń, których ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie dofinansowanym w ramach trzynastego konkursu.

Data publikacji: 2014-02-14
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii