informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nowe procedury realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu Funduszu zatwierdzone zostały nowe procedury realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, dostosowane do przyjętych w marcu 2019 roku zmian programowych.

Zmiany w programie obejmują, w szczególności, wprowadzenie nowego Moduł II „Staże zawodowe”, w ramach którego osoby niepełnosprawne kierowane będą na staże zawodowe w administracji rządowej. Organizacja staży zawodowych powierzona zostanie wybranym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym (adresatom Modułu II). Organizacje pozarządowe zobowiązane będą do przygotowania beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych) do odbywania stażu w administracji rządowej, nawiązania współpracy z organami administracji rządowej, które zadeklarują chęć przyjęcia osób niepełnosprawnych na staże zawodowe oraz do sprawowania nadzoru nad odbywaniem stażu zawodowego przez beneficjentów ostatecznych.

Ponadto, w wyniku wprowadzonych do programu zmian, rozszerzona została grupa beneficjentów ostatecznych, tj. osób na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne, o osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności oraz zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych w ramach moduł I „Instytucje” z kwoty 18.000 zł do kwoty 34.000 zł. W przypadku beneficjentów ostatecznych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności maksymalna wysokość pomocy w ramach modułu I „Instytucje” nie może przekroczyć kwoty 17.000 zł.

W procedurach realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” uregulowane zostały:

 1. zasady składania oraz tryb rozpatrywania wniosków w ramach modułu I „Instytucje”;
 2. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON w ramach modułu I „Instytucje”;
 3. zasady kwalifikowalności kosztów w ramach modułu I „Instytucje”;
 4. zasady składania oraz tryb rozpatrywania wniosków w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 5. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 6. zasady kwalifikowalności kosztów w ramach modułu II „Staże zawodowe”.

Integralną część procedur stanowią również następujące załączniki:

 • załącznik nr 1: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje;
 • załącznik nr 2: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 • załącznik nr 3: Wzór umowy o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje”;
 • załącznik nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 • załącznik nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie w ramach modułu II „Staże zawodowe” (wniosek wspólny);
 • załącznik nr 6: Wytyczne w zakresie organizacji staży zawodowych w ramach modułu II „Staże zawodowe”;
 • załącznik nr 7: Instrukcja rozpatrywania, monitorowania oraz ewaluacji wniosków złożonych w ramach programu.

W przypadku modułu I „Instytucje” zachowany został obowiązujący dotychczas tryb składania i rozpatrywania wniosków – Wnioskodawcy (organy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury) składają wnioski w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów ostatecznych. Wnioski składane są w trybie ciągłym.

Dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu II „Staże zawodowe” nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs, adresowany do organizacji pozarządowych, ogłoszony zostanie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski składane będą w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

W niedługim czasie założenia konkursu zostaną podane do Państwa wiadomości, poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej PFRON. Zapraszamy, w szczególności organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących warunków realizacji konkursu.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2019-06-25
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder