informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nowy numer kwartalnika "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania" Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Szanowni Państwo,

Ostatnie dziesięciolecia dają wyraz temu, iż globalnie zarysowała się tendencja w aspekcie postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz ich współuczestnictwa w społeczeństwie. Wyraźnie dostrzec można bowiem, że niepełnosprawność nie jest już traktowana wyłącznie jako skutek choroby lub dysfunkcji, ale jako konsekwencja barier społecznych, fizycznych lub ekonomicznych w otaczającym środowisku. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że liczba osób z niepełnosprawnością na świecie przekroczyła miliard osób i niestety, stale rośnie. Trend ten spowodowany jest częściowo przez wzrost średniej długości życia oraz częstsze występowanie schorzeń przewlekłych, takich jak cukrzyca czy choroby serca. W niektórych przypadkach wpływ na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnością mają także inne czynniki środowiskowe, np. klęski żywiołowe, konflikty zbrojne lub wypadki komunikacyjne.

Artykuł 27 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poświęcony jest kwestii pracy i zatrudnienia. Zgodnie z nim, Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi jednostkami. Prawo to obejmuje możliwość zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Konwencja jest jednym z najważniejszych dokumentów międzynarodowych regulujących i wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ponieważ jednoznacznie ugruntowuje w przepisach międzynarodowych zmianę, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich kilku dekad w podejściu do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przedstawiamy Państwu zbiór praktycznych wskazówek Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, które mają na celu dostarczenie niezbędnych informacji na temat zatrudnienia wspomaganego nie tylko dla usługodawców, lecz także dla samych osób z niepełnosprawnością, ich rodziców lub opiekunów, pracodawców, a także osób kształtujących politykę na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Zatrudnienie wspomagane jest metodą pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi grupami osób wykluczonych społecznie. Ma na celu umożliwienie takim osobom dostępu do pracy i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Metoda ta ma charakter proaktywny, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Prezentujemy również wyniki badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiające poglądy pracodawców na ich rolę w procesie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. W bieżącym numerze swoje miejsce znalazły również sprawozdania z konferencji naukowych, takich jak: „Kobiecość a niepełnosprawność”, „Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa” oraz krytyczne studia nad niepełnosprawnością w polskiej humanistyce „Negotiating Space for (Dis)Ability inDrama, Theatre, Film, and Media”. Już w tym wydaniu Kwartalnika publikujemy pierwszy artykuł powstały na podstawie wyróżnionej pracy w dwunastej edycji konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem była niepełnosprawność w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r., Kwartalnik uzyskał 8 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych oraz pozytywnie przeszliśmy ewaluację czasopisma IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 55,69 pkt.

Z życzeniami interesującej lektury, http://www.pfron.org.pl/kn/biezacy-numer-iii201517

Teresa Hernik

Prezes Zarządu PFRON

Przewodnicząca Międzynarodowej Rady

Programowej Kwartalnika

Tłumaczenie na jezyk migowy

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2015-12-28
Autor: Teresa Hernik

Inne aktualności z tej kategorii