informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia), ogłoszonego przez PFRON w dniu 15 października 2012 r. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach jedenastego konkursu.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz.172), złożone do PFRON w ramach jedenastego konkursu ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. „Formularz” należy przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa

w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs nr 11”

Z treścią ogłoszenia jedenastego konkursu oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” a także z „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" ( pobierz ) można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „ Zadania zlecane – XI konkurs ”.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl Wzór „Formularza zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON” ( pobierz )

Data publikacji: 2012-11-08
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder