informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do pensji w czasie pandemii

Począwszy od 1 marca 2020 r. wypłaciliśmy pracodawcom osób niepełnosprawnych ponad miliard złotych, z czego ponad 403 miliony w marcu 2020 r. W związku z pandemią przyspieszyliśmy bowiem rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń, aby środki mogły jak najszybciej trafić do beneficjentów.

W trudnym dla pracodawców i osób niepełnosprawnych czasie pandemii, przyjęto zmiany legislacyjne, które mają na celu w krótkiej oraz dłuższej perspektywie czasowej poprawić sytuację pracownika niepełnosprawnego na rynku pracy.

Między innymi zwiększyliśmy kwoty przysługującego dofinansowania. Nowe wartości nie są ograniczone czasowo, więc pracodawcy nie muszą się obawiać, że po kilku miesiącach nastąpi powrót do wcześniejszych kwot.

Od kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

  • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (było 1800 zł),
  • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (było 1 125 zł),
  • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Kwoty te, w odniesieniu do pracowników  niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3 150 zł, a było 2400 zł),
  • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2 100 zł, a było 1 725 zł),
  • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1 050 zł).

Ponadto pracodawcy mogą już doliczać do kosztów płacy, podlegających dofinansowaniu, kwotę poniesionej na pracownika składki na Fundusz Solidarnościowy. Dodatkowo za okresy od marca do grudnia 2020 r. pracodawcy nie muszą się obawiać, że Fundusz nie wypłaci dofinansowania do pensji, gdy w związku z pandemią, wnioskodawca znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a był w dobrej kondycji finansowej na koniec ubiegłego roku.

Aktualnie kończymy rozpatrywanie wniosków i realizację wypłat za kwiecień 2020 r. Widzimy już, że wzrost kwoty dofinansowania przyniesie pracodawcom większe niż dotychczas korzyści finansowe. Dotyczy to zwłaszcza kwot wypłaconego dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby ze schorzeniami specjalnymi.

Łączenie różnych form pomocy

Obowiązujące Tarcze Antykryzysowe przewidują różne formy wsparcia dla pracodawców. Możliwe jest m. in. skorzystanie ze zwalniania z płatności składek ZUS za okresy od marca do maja 2020 r. Umorzenie całej kwoty płatności składek dotyczy pracodawców zgłaszających do 9 ubezpieczonych, a zwolnienie z 50% płatności może objąć płatników zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Ponadto Urzędy Pracy udzielają dofinansowań do pensji w przypadku spadku obrotów pracodawcy. Są to formy wsparcia adresowane do pracodawców zatrudniających zarówno pełnosprawnych jak też niepełnosprawnych pracowników.

Zależało nam, aby pracodawcy ubiegający się o pomoc z PFRON mieli także możliwość skorzystać ze wsparcia gwarantowanego dla pozostałych podmiotów, w ramach pomocy związanej z COViD-19. Chcemy, aby pracodawcy mogli sfinansować ze środków publicznych koszty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w możliwie największym stopniu.

Wielu pracodawców już skorzystało ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS, pozyskało środki z Urzędów Pracy, a także standardowo – z PFRON, obniżając tym samym koszty utrzymania pracownika w zatrudnieniu. Analizując dane za kwiecień 2020 r. odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby pracodawców i pracowników, na których pozyskano wsparcie z innych źródeł. Za ten miesiąc około 1 300 pracodawców wykazało pozyskane dofinansowania do wynagrodzeń z innych źródeł dla ponad 10 tys. pracowników. Dla porównania w lutym 2020 r. było to: 474 pracodawców i nieco ponad 2 tys. pracowników.  

Szczegółowe wyjaśnienia jak wykazywać różne rodzaje pomocy, wynikające z Tarcz Antykryzysowych we wnioskach o dofinansowanie do pensji z PFRON znajdziesz w artykule Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany dla dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Udzielamy informacji

Od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego monitorowaliśmy zmiany w przepisach, wsłuchiwaliśmy się w postulaty zgłaszane przez pracodawców osób niepełnosprawnych, a także sami proponowaliśmy zmiany w przepisach, dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, aby jak najszybciej  odpowiadać na wyzwania wynikające z pandemii, a także przekazywać informacje do odbiorców pomocy z PFRON.

Niezwłocznie po wejściu w życie tzw. I Tarczy Antykryzysowej zamieściliśmy komunikat o wpływie nowych przepisów na możliwość pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek dla samozatrudnionych. Po opublikowaniu II i III Tarczy Antykryzysowej dokonywaliśmy aktualizacji. Przez pierwsze dwa miesiące komunikat miał ponad 62 tys. odsłon - co w przeliczeniu na liczbę wnioskodawców dofinansowań i refundacji za jeden okres - oznacza, że każdy zapoznał się z tym materiałem chociaż jeden raz.

Osoby, które nie mogły skorzystać ze strony internetowej lub chciały swój przypadek skonsultować telefonicznie uzyskały pomoc na Infolinii – pod numerem 22 581 84 10 (wew. 1). Od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego odebraliśmy ponad 24 tys. telefonów – prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było to ponad 91% wszystkich telefonów przychodzących.

 Zapraszamy do dalszej współpracy na rzecz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych!

Data publikacji: 2020-06-19
Autor: Departament ds. Rynku Pracy

Inne aktualności z tej kategorii