informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali wraz ze sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu podczas konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pn.„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aleja Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

NIP: 525-10-00-810

TEL: (0 22) 505 55 12

E-MAIL: bglodek@pfron.org.pl

 1. Tytuł projektu:

„ Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu kompleksowo wyposażonej sali konferencyjnej wraz z możliwością korzystania z posiłków typu przerwy kawowe i obiad w związku z organizacją konferencji upowszechniającej rezultaty projektu. Konferencja dotyczyć będzie podsumowania projektu pn. „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres przedmiotu zamówienia:

 • Wynajem sali na 60 osób, z infrastrukturą przystosowaną dla niepełnosprawnych, odległość Sali od dworca kolejowego Warszawa Centralna nie większa niż 8 km (czas trwania konferencji 5h w godzinach 10.00 – 15.00).
 • Wynajem nagłośnienia (mikrofony).
 • Wynajem rzutnika multimedialnego wraz z ekranem.
 • Przerwa/y kawowe dla 60 osób (ciągła przerwa kawowa od 10.30).
 • Obiad/lunch zasiadany na 60 osób.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca określa cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto (z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT). Wykonawca proszony jest o wycenę poszczególnych elementów zamówienia. Walutą wyceny jest PLN.

 1. Termin konferencji: 19 lutego 2013 r.

 

 1. Rodzaj i opis kryteriów:

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 3, w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena – 70%

(Cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) 70% = liczba punktów

2. Lokalizacja 30%

(odległość Sali/ odległość oferty badanej) 30% = liczba punktów

 1. Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której stosunek wartości brutto usługi do lokalizacji będzie najkorzystniejszy tj. uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Termin składania ofert do: 24.10.2012 r.

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na podane niżej adresy e-mail: bglodek@pfron.org.pl, Joanna_Miszczak-Bakula@pfron.org.pl

Data publikacji: 2012-10-15
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bartosz Głodek