informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej usługi hostingu dla systemu e-PFRON2

( http://e-pfron.pl ; https://pracodawca.e-pfron.pl ; konsola.e-pfron.pl)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest ustalenie wartości szacunkowej dla dwóch wariantów świadczenia usługi hostingu dla systemu e-PFRON2 polegającej na:

 1. Udostępnieniu w jednym lub opcjonalnie w dwóch centrach przetwarzania danych CPD (centrach hostingowych) platformy sprzętowej, na której pracować będą serwery www, serwery aplikacyjne i serwery bazodanowe służące do obsługi witryny. Udostępniany sprzęt będzie własnością Wykonawcy.
 2. Zapewnieniu redundantnych łączy z/do Internetu w lokalizacji świadczenia usługi hostingu (CPD) wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń sieciowych (routery brzegowe, firewalle, load balancer’y, switch’e) w celu umożliwienia korzystania z systemu przez Użytkowników (Pracodawców).
 3. Zapewnieniu dedykowanego, redundantnego kanału transmisji danych pomiędzy lokalizacją każdego centrum hostingowego (CPD) a centralną lokalizacją Zamawiającego w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13.
 4. Zapewnieniu możliwości uruchomienia i konfiguracji bezpiecznego szyfrowanego kanału VPN pomiędzy lokalizacją centrum hostingowego (centrów hostingowych) Wykonawcy, a Dostawcą oprogramowania aplikacyjnego na potrzeby bieżącej administracji i konserwacji aplikacji.
 5. Opcjonalnie, w przypadku dwóch centrów hostingowych (CPD), zapewnieniu redundantnych łączy pomiędzy centrami hostingowymi (CPD) Wykonawcy w celu synchronicznej replikacji danych pomiędzy systemami Zamawiającego
 6. Wyposażeniu infrastruktury w urządzenia sieci LAN (1Gb Ethernet) i WAN (dostęp do Internetu, VPN), niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
 7. Zapewnieniu dostępności systemu (hardware, łącza) na poziomie 99,7% w systemie 24/7/365

Zamawiający zamierza zakupić usługę hostingu infrastruktury informatycznej na okres 24 miesięcy (2 lata) z możliwością przedłużenia w ramach kolejnego przetargu.

Poglądowy schemat systemu przedstawiony został na rys. 1.

Parametry platformy serwerowej dla każdego centrum zostały określone w tabelach nr 1 i 2.

Parametry usługi hostingowej zostały określone w tabelach 3 i 4.

3. Informacje o Systemie

PFRON eksploatuje System aplikacyjny e-PFRON2, który wspiera realizację zadań w obszarze wpłat obowiązkowych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

System e-PFRON2 służy do składania deklaracji i informacji poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego przez pracodawców zobowiązanych do wpłat lub zwolnionych z wpłat na PFRON.

PFRON posiada prawa majątkowe do kodu źródłowego i dokumentacji Systemu.

W chwili obecnej system ePFRON2 jest eksploatowany w siedzibie Zamawiającego.

Poglądowy schemat architektury systemu przedstawiony został na rys. 1.

Poglądowy schemat architektury pojedynczego CPD

4. Konfiguracja i parametry platformy serwerowej w pojedynczym centrum hostingowym

Każde centrum przetwarzania danych musi być wyposażone w dwa serwery o parametrach przedstawionych w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne parametry techniczne platformy serwerowej w pojedynczym centrum hostingowym.

 

Lp.

Nazwa komponentu platformy serwerowej

Ilość

Parametr konfiguracji / wersja oprogramowania

1

Serwer

2

2 CPU klasy x86_64 8 rdzeni 2.5 GHz z Hyper-threading, 80 GB RAM, HDD 146 GB w RAID 1.0 SAS 15kRPM lub SSD , 8 portów sieciowych 1Gb/s

2

Macierz dyskowa

1

2 TB w RAID 5 – pojemność efektywna

Serwery powinny pracować w klastrze VMware (vSphere 5.5 Enterprise Plus). W klastrze powinno być uruchomionych 6 wirtualnych serwerów z systemem operacyjnym Debian 7 (64 bit).

Klaster powinien być zarządzany przy pomocy konsoli vCenter dla minimum 2 hostów ESXi z udostępnioną operacją VMotion. Uruchomienie klastra VMware jest zadaniem Wykonawcy.

Parametry wirtualizacji przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Parametry wirtualizacji serwerów aplikacji w pojedynczym centrum hostingowym.

 

Lp.

Serwer

Hostname

vCPU

RAM (GB)

HDD (GB)

1

Serwer bazodanowy

epfron-db1

8

24

200

2

Serwer bazodanowy

epfron-db2

8

24

200

3

Serwer web/aplikacyjny

epfron-app1

4

6

60

4

Serwer web/aplikacyjny

epfron-app2

4

6

60

5

Serwer web/aplikacyjny

epfron-app3

4

6

60

6

Serwer web/aplikacyjny

epfron-app4

4

6

60

5. Zakres i parametry usługi hostingowej w pojedynczym centrum przetwarzania danych

W ramach świadczenia usługi hostingowej Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zapewnienia realizacji następujących działań i obowiązków:

 1. Konfiguracja/rekonfiguracja serwerów i urządzeń sieciowych
 2. Backup i odtwarzanie środowiska
 3. Zapewnienie gwarancji kontraktowej SLA (usługi serwisowe dla sprzętu i łączy)
 4. Sporządzanie i dostarczanie okresowych raportów z wykorzystania środowiska
 5. Ochrona danych osobowych

Pozostałe parametry usługi hostingowej dla jednego centrum zawarte są w Tabeli 3.

Dodatkowe wymagania środowiskowe dla centrum hostingowego zawarte są w Tabeli 4.

Tabela 3. Parametry usługi hostingowej dla pojedynczego centrum przetwarzania danych

 

Lp.

Parametr usługi

Wartość / wymiar

1

Tryb pracy systemu e-PFRON2

Tryb ciągły 24/7/ 365

2

Dostępność gwarantowana SLA

99,7 % w skali miesiąca

3

Przerwa serwisowa

Tylko w terminie ustalonym z Zamawiającym. Przerw nie może być w dni robocze miedzy 6.00 - 18.00 i w dniach 18-23 każdego miesiąca (przesilenie).

4

Redundantne łącza internetowe w lokalizacji Wykonawcy

2 łącza po 20 Mb/s – łącza symetryczne na potrzeby Zamawiającego oraz funkcjonalność urządzenia typu Load Balancer z możliwością przekazywania nagłówka X‑Forwarded-For oraz funkcją akceleracji sesji SSL, jak również funkcjonalność urządzenia typu Firewall z możliwością ustalania polityki zabezpieczania dostępu do serwerów.

5

Łącze WAN pomiędzy pojedynczą lokalizacją centrum, a lokalizacją Zamawiającego (Warszawa, Al. Jana Pawła II 13)

2 łącza po 10 Mb/s każde

6

Łącze – replikacja danych pomiędzy centrami

Dedykowane, główne połączenie pomiędzy Centrami Przetwarzania Danych na potrzeby replikacji danych pomiędzy serwerami Zamawiającego o przepływności minimum 100 Mb/s, zabezpieczone zapasowym połączeniem pomiędzy tymi samymi lokalizacjami zrealizowanym w technologii VPN IPSec.

7

Szyfrowany kanał VPN pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Dostawcą oprogramowania

1 kanał VPN

8

Rozmiar danych źródłowych do backupu

Do 2 TB

9

Rozmiar pełnego dziennego backupu po kompresji danych

Do 15 GB / dziennie

10

Retencja danych kopii zapasowych

1 tydzień

10

Ilość składanych dokumentów

Około 1mln rocznie

11

Przetwarzanie danych osobowych

Tak

Tabela 4. Dodatkowe wymagania środowiskowe dla centrum przetwarzania danych

 

1

Monitorowanie środowiska

 
 • monitorowanie środowiska w trybie 24/7/365
 

2

Zasilanie energetyczne Centrum Danych

 
 • dwa niezależne źródła zasilania zdwóch niezależnych linii średniego napięcia
 • SLA dla zasilania środowiska 99,997% w skali miesiąca
 

3

Bezpieczeństwo fizyczne środowiska

 
 • lokalizacja serwerów w wydzielonym obszarze
 • ochrona w postaci telewizji przemysłowej CCTV
 • kontrola dostępu oparta na kartach zbliżeniowych
 • system transmisji alarmów do centrum nadzoru
 • dostęp usługi ochrony i monitoring w trybie 24/7/365
 • służba ochrony monitorująca obiekt
 • systemy alarmowe Centrum Danych monitorowane 24/7/365:
  • system alarmowy pożaru;
  • system alarmowy włamania;
  • system alarmowy kontroli dostępu;
 • system klimatyzacji precyzyjnej iwentylacji regulujący temperaturę i wilgotność powietrza w serwerowniach
 • całodobowa obsługa personelu infrastruktury informatycznej ienergetycznej;
 • system automatycznego gaszenia pożaru
 

6. Informacje końcowe

Prosimy podać koszty jednorazowe, miesięczne koszty obsługi, koszty poszczególnych łączy a także terminy udostępnienia infrastruktury technicznej i łączy.

Propozycję cenową proszę przedstawić według następującego schematu:

Wariant I: Usługi hostingowe w jednym centrum przetwarzania danych (jedno centrum hostingowe)

 

Centrum przetwarzania danych.

Zakres usługi

Koszty jednorazowe

Miesięczne koszty eksploatacji

Termin udostępnienia usługi ( od daty podpisania umowy)

Infrastruktura sprzętowa (serwery, zasoby macierzy dyskowej, konfiguracja). Administracja klastrem VMware.

 

 

 

Redundantne łącza internetowe w lokalizacji Wykonawcy wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń sieciowych.

 

 

 

Dedykowane, redundantne łącze WAN pomiędzy lokalizacją centrum, a lokalizacją Zamawiającego (Warszawa, Al. Jana Pawła II 13)

 

 

 

Szyfrowany kanał VPN pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Dostawcą oprogramowania

 

 

 

Zakres usługi

Koszty jednorazowe

Miesięczne koszty eksploatacji

Termin udostępnienia

( od daty podpisania umowy)

Licencje VMware dla centrum przetwarzania danych.

 

 

 

Wariant II: Usługi hostingowe w dwóch centrum przetwarzania danych (dwa centra hostingowe)

 

Centrum przetwarzania danych nr 1.

Zakres usługi

Koszty jednorazowe

Miesięczne koszty eksploatacji

Termin udostępnienia usługi ( od daty podpisania umowy)

Infrastruktura sprzętowa (serwery, zasoby macierzy dyskowej, konfiguracja). Administracja klastrem VMware.

 

 

 

Redundantne łącza internetowe w lokalizacji Wykonawcy wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń sieciowych.

 

 

 

Dedykowane, redundantne łącze WAN pomiędzy pojedynczą lokalizacją centrum, a lokalizacją Zamawiającego (Warszawa, Al. Jana Pawła II 13)

 

 

 

Szyfrowany kanał VPN pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Dostawcą oprogramowania

 

 

 

Centrum przetwarzania danych nr 2 .

Zakres usługi

Koszty jednorazowe

Miesięczne koszty eksploatacji

Termin udostępnienia usługi ( od daty podpisania umowy)

Infrastruktura sprzętowa (serwery, zasoby macierzy dyskowej, konfiguracja). Administracja klastrem VMware.

 

 

 

Redundantne łącza internetowe w lokalizacji Wykonawcy wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń sieciowych.

 

 

 

Dedykowane, redundantne łącze WAN pomiędzy pojedynczą lokalizacją centrum, a lokalizacją Zamawiającego (Warszawa, Al. Jana Pawła II 13)

 

 

 

Szyfrowany kanał VPN pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Dostawcą oprogramowania

 

 

 

Zakres usługi

Koszty jednorazowe

Miesięczne koszty eksploatacji

Termin udostępnienia usługi ( od daty podpisania umowy)

Redundantne łącze – synchroniczna replikacja danych pomiędzy centrami

 

 

 

Zakres usługi

Koszty jednorazowe

Miesięczne koszty eksploatacji

Termin udostępnienia usługi ( od daty podpisania umowy)

Licencje VMware dla pojedynczego centrum przetwarzania danych

 

 

 

Prosimy także o dołączenie do oferty innych istotnych informacji, które wpływają na jej wysokość oraz dołączenie informacji o doświadczeniu, wiedzy i kompetencjach zespołu oraz referencjach firmy w zakresie wymienionych usług.

Przedstawiona przez Państwa wartość szacunkowa wykonania usług nie będzie stanowić podstawy do roszczeń dotyczących udzielenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy.

PFRON może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia zapytania PFRON nie ponosi kosztów postępowania.

Prosimy o przesłanie swojej oferty do 15 stycznia 2015 r. do godziny 14.00 na adres e-mail Henryk_Swiatkowski@pfron.org.pl

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania udzielają:

Henryk Świątkowski tel. 22 50 55265 e-mail: Henryk_Swiatkowski@pfron.org.pl Mariusz Świder tel. 22 50 55736 e-mail: m.swider@pfron.org.pl

Data publikacji: 2014-12-29
Wydział Realizacji Programów
Autor: Mariusz Świder