Dostępność serwisu www

Data publikacji 29.05.2015

Dostępność serwisu www.pfron.org.pl jest stale doskonalona. Dążymy do tego, aby serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był jak najlepiej dostosowany do potrzeb wszystkich grup użytkowników niezależnie od poziomu sprawności fizycznej, zdolności intelektualnych oraz wykorzystywanych technologii.

Co to jest dostępność stron www?

Dostępność techniczna stron internetowych określona jest standardami, przyjętymi przez Web Accessibility Initiative (Inicjatywa dostępności do sieci - WAI) – międzynarodowej organizacji, która ma na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron internetowych. WAI zostało założone przez W3C (World Wide Web Consortium) – istniejącą od 1994 r. organizację, która zajmuje się ustanawianiem standardów konstruowania stron internetowych.

Standardy WAI opublikowane są w Internecie w postaci zbioru dokumentów, zatytułowanego Web Content Accessibility Guidelines (WCAG - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Aktualnie obowiązują WCAG wersja 2.0.  W krajach, w których istnieje prawodawstwo regulujące kwestie dostępności do informacji zamieszczonych w Internecie, WCAG (w wersji 2.0 lub jego poprzednia wersja — 1.0) był w większości przypadków podstawą merytoryczną do tworzenia obowiązującego prawa.

Podstawa prawna

Kwestie dostępności stron internetowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów „Krajowe Ramy Interoperacyjności” z 12 kwietnia 2012 r. W myśl zapisów rozporządzenia wszystkie serwisy publiczne muszą spełniać wytyczne WCAG 2.0 na poziomie średnim (AA). Obowiązek dostosowania serwisów internetowych instytucje publiczne obowiązuje do dnia 1 czerwca 2015 roku.

Informacje dla użytkowników

Serwis  www.pfron.org.pl spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych dobrych praktyk, z których korzystaliśmy w procesie dostosowania serwisu do wymogów obowiązującego prawa.

Dobre praktyki

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury powinni swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Wyraźnie zaznaczony aktywny element przemieszcza się po stronie w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np.: użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 2. Wszystkie elementy serwisu, których zachowanie zostało określone za pomocą skryptów JavaScript powinny być dostępne zarówno za pomocą „myszy” komputerowej jak również klawiatury.
 3. Nawigacja (menu) powinna być  spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu powinna być dostępna z poziomu klawiatury.
 4. Nazwy wszystkich odnośników powinny być jednoznaczne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Nazwy wszystkich linków w postaci: „>>” czy „więcej” albo „kliknij tutaj” powinny posiadać  ukrytą treść wyjaśniającą osobie niewidomej korzystającej z czytnika ekranu rolę danego linku na stronie.
 5. Linki prowadzące do stron otwierających się w nowym oknie powinny zawierać ostrzeżenia w treści linku.
 6. Teksty opublikowane w serwisie powinny być przygotowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; nie wyrównane do prawej strony. Treści artykułów powinny być uzupełnione o nagłówki, aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji.
 7. Tabele prezentujące dane muszą posiadać zdefiniowane nagłówki. Nagłówki powinny być odpowiednio powiązane z odpowiadającymi im kolumnami lub wierszami, co powoduje ich poprawne odczytanie przez czytniki ekranu osób niewidomych.
 8. Udostępnione w serwisie formularze, posiadają etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniające rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik ma wpisać do danego pola. Formularze powinny posiadać etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniając rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik może wpisać do danego pola.
 9. W serwisie zaleca się stosowanie ułatwienia w postaci możliwości pominięcia linków, czyli przejścia bezpośrednio do właściwej sekcji na stronie. Jest to szczególnie ważne dla osób niewidomych oraz osób posługujących się wyłącznie klawiaturą.
 10. Wszystkie strony opublikowane w serwisie muszą mieć unikalne tytuły które informują o treści podstrony na której znajduje się użytkownik. Tytuł podstrony powinien być zbudowany zgodnie z następującym wzorem: [Szczegółowy tytuł podstrony] – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Kontrast tekstu do tła musi mieć stosunek co najmniej 4,5 do 1 a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1. Dzięki temu, wszystkie informacje umieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.
 12. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby teksty były pisane językiem zrozumiałym oraz formatowane zgodnie z wytycznymi poprawiającymi dostępność.
 13. Zdjęcia i grafiki w serwisie powinny mieć zwięzły tekst i  alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.
 14. Strona powiększona do co najmniej 200%, za pomocą narzędzi dostarczanych przez twórców przeglądarek internetowych, nie może tracić opublikowanych na niej treści.
 15. Po wyłączeniu języka opisującego formę prezentacji strony (CSS), serwis powinien być nadal dostępny i czytelny.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz, niedostępne dla technologii dedykowanych osobom niewidomym, których nie jesteśmy w stanie zamienić. Serwis,  zwłaszcza artykuły zamieszczone przed 2012 r. (już zarchiwizowane), może zawierać również dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów WORD. Nowe dokumenty PDF publikowane w serwisie są tworzone zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0 – między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają opisy, nagłówki oraz tytuły, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Przydatne linki

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższymi publikacjami oraz serwisami poświęconymi tematyce dostępności stron internetowych.

 

Kontakt

Ewentualne uwagi dotyczące dostępności strony internetowej PFRON proszę zgłaszać na adres e-mail: redakcja@pfron.org.pl

Data publikacji 29.05.2015

Rejestr zmian
Wydział Realizacji Programów
Autor: Tomasz Wojakowski
Statystyka strony: 3854 wizyt