Komunikaty

Data publikacji 09.02.2017

Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2017.

Tłumacznie na język migowy

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 10/2017 w sprawie podziału środków Funduszu na 2017 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…).

Plan finansowy PFRON na 2017 r. przewiduje środki wg algorytmu (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 930 000 tys. zł z tego:

  1. dla samorządów wojewódzkich 143 000 tys. zł (bez kosztów obsługi)
  2. dla samorządów powiatowych  764 317 tys. zł (bez kosztów obsługi)

Podziały środków PFRON zawarte są w załącznikach:

  1. samorządy wojewódzkie - załącznik nr 1, (xls. 38 KB)
  2. samorządy powiatowe -  załącznik nr 2. (xls. 73 KB)

 

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 09.02.2017

Rejestr zmian
Departament ds. Finansowych
Autor: Michał Gadomski
Statystyka strony: 266 wizyt