Majątek Funduszu

Data publikacji 09.03.2016

Majątek Funduszu

Wartość netto majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dzień 31.12.2016 roku wynosi: 53.741.730,73  zł.

Data publikacji 09.03.2016

Rejestr zmian
Wydział Księgowości
Autor: Magdalena Wyzińska
Statystyka strony: 12113 wizyt