Majątek Funduszu

Data publikacji 09.03.2016

Majątek Funduszu

Wartość netto majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dzień 31-12-2015 wynosi: 60 373 917,59 zł.

Data publikacji 09.03.2016

Rejestr zmian
Wydział Księgowości
Autor: Magdalena Wyzińska
Statystyka strony: 11638 wizyt