Oddziały PFRON

Data publikacji 04.06.2014

Oddziały Funduszu

Oddziały Funduszu tworzy i znosi Zarząd, który określa zakres i obszar ich działania. Obszar działania Oddziału pokrywa się z obszarem województwa.

Pracownicy Oddziałów Funduszu udzielający informacji oraz przyjmujący i rozpatrujący skargi i wnioski wykonują pracę w następujący sposób:

  1. w poniedziałki: w godzinach 8:00 – 18:00
  2. we wtorki, środy, czwartki i piątki: w godzinach od 7:45 do 8:45 i odpowiednio kończą w godzinach od 15:45 do 16:45.
Data publikacji 04.06.2014

Rejestr zmian
Wydział Realizacji Programów
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 29268 wizyt