Praca w Funduszu

Stanowisko Miejscowość Status ogłoszenia Termin składania dokumentów

Nabór na 2 stanowiska Samodzielnego Referenta ds. rynku pracy w Departamencie ds. Rynku Pracy - na czas okreśony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Warszawa - Biuro Trwające 07-03-2017

Nabór na 2 stanowiska Samodzielnego Księgowego w Departamencie ds. Finansowych w Wydziale ds. Rachunkowości

Warszawa - Biuro Trwające 06-03-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych w Oddziale Świętokrzyskim PFRON

Kielce Trwające 24-02-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Świętokrzyskim PFRON

Kielce Trwające 24-02-2017

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Promocji

Warszawa - Biuro Zakończone 16-02-2017

Nabór na stanowisko Eksperta ds. badań i analiz w Departamencie ds. Programów

Warszawa - Biuro Zakończone 15-02-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. koordynacji wydarzeń promocyjnych w Departamencie Promocji i Informacji

Warszawa - Biuro Zakończone 03-02-2017

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Informacji

Warszawa - Biuro Zakończone 03-02-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Opolskim PFRON - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Opole Zakończone 02-02-2017

Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu i Jakości

Warszawa - Biuro Trwające 24-01-2017