Praca w Funduszu

Stanowisko Miejscowość Status ogłoszenia Termin składania dokumentów

Nabór na stanowisko Dyrektora Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON

Szczecin Zakończone 10-04-2017

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Referenta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami, w Oddziale Wielkopolskim w PFRON

Poznań Trwające 10-04-2017

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Referenta ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON

Szczecin Zakończone 06-04-2017

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON

Szczecin Zakończone 06-04-2017

Nabór na 1 stanowisko Asystenta Dyrektora Departamentu, w wymiarze 1 etatu, w Departamencie Promocji i Informacji

Warszawa - Biuro Zakończone 04-04-2017

Nabór na stanowisko Eksperta ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w wymiarze 1 etatu na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w Oddziale Wielkopolskim PFRON

Poznań Zakończone 24-03-2017

Nabór na 1 stanowisko Specjalisty ds. rynku pracy w Departamencie ds. Rynku Pracy- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Warszawa - Biuro Zakończone 23.03.2017

Nabór na 1 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Promocji w Departamencie Promocji i Informacji

Warszawa - Biuro Zakończone 23.03.2017

Nabór na stanowisko Eksperta ds. badań i analiz w Wydziale ds. Badań i Analiz w Departamencie ds. Programów

Warszawa - Biuro Zakończone 23-03-2017

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz w Wydziale ds. Badań i Analiz w Departamencie ds. Programów

Warszawa - Biuro Zakończone 23-03-2017