Praca w Funduszu

Stanowisko Miejscowość Status ogłoszenia Termin składania dokumentów

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Referenta ds. procesów HR w Departamencie ds. Organizacyjnych, w wymiarze 1 etatu - umowa o pracę na czas określony do dnia 31.12.2017 r.

Warszawa - Biuro Zakończone 26-06-2017

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Referenta ds. pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych w Oddziale Opolskim PFRON, w wymiarze 1 etatu umowa na czas określony (12 miesięcy)

Opole Trwające 22-06-2017

Nabór na 1 stanowisko Referenta ds. pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych w Oddziale Śląskim PFRON, w wymiarze 1 etatu

Katowice Zakończone 21-06-2017

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. postępowań administracyjnych w Departamencie ds. Finansowych, w wymiarze 1 etatu

Warszawa - Biuro Zakończone 21-06-2017

Nabór na 5 stanowisk Referenta ds. rozliczeń w Departamencie ds. Wpłat, w wymiarze 1 etatu każde - umowa o pracę na czas określony do dnia 31.12.2017 r.

Warszawa - Biuro Zakończone 20-06-2017

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale ds. Obsługi Kancelaryjnej w Departamencie ds. Organizacyjnych, w wymiarze 1 etatu

Warszawa - Biuro Trwające 19-06-2017

Nabór na stanowisko Referenta ds. obsługi kancelaryjnej w wymiarze 1 etatu na czas określony 6 miesięcy w Departamencie ds. Organizacyjnych w Wydziale ds. Obsługi Kancelaryjnej

Warszawa - Biuro Trwające 19-06-2017

Nabór na 1 stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. zamówień publicznych w Departamencie ds. Organizacyjnych, w wymiarze 1 etatu

Warszawa - Biuro Zakończone 16-06-2017

Nabór na 1 stanowisko Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON, w wymiarze 1 etatu - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Toruń Trwające 16-06-2017

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Administracji i Logistyki w Departamencie ds. Organizacyjnych, w wymiarze 1 etatu

Warszawa - Biuro Zakończone 16-06-2017