Praca w Funduszu

Stanowisko Miejscowość Status ogłoszenia Termin składania dokumentów

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Adminstracji i Logistyki w Departamencie ds. Organizacyjnych

Warszawa - Biuro Zakończone 22-03-2017

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Utrzymania Systemów w Departamencie ds. Teleinformatyki

Warszawa - Biuro Zakończone 08-03-2017

Nabór na 2 stanowiska Samodzielnego Referenta ds. postępowań w Departamencie ds. Wpłat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Warszawa - Biuro Zakończone 07-03-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. współpracy z administracją publiczną w Oddziale Lubuskim PFRON

Zielona Góra Trwające 07-03-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. promocji i informacji w Oddziale Lubuskim PFRON

Zielona Góra Zakończone 07-03-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. koordynacji w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Warszawa - Biuro Zakończone 07-03-2017

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rynku pracy w Departamencie ds. Rynku Pracy

Warszawa - Biuro Zakończone 07-03-2017

Nabór na 2 stanowiska Samodzielnego Referenta ds. rynku pracy w Departamencie ds. Rynku Pracy - na czas okreśony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

Warszawa - Biuro Zakończone 07-03-2017

Nabór na 2 stanowiska Samodzielnego Księgowego w Departamencie ds. Finansowych w Wydziale ds. Rachunkowości

Warszawa - Biuro Zakończone 06-03-2017

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych w Oddziale Świętokrzyskim PFRON

Kielce Zakończone 24-02-2017