Prowadzone ewidencje i archiwa

Data publikacji 02.05.2016

Archiwum zakładowe w Biurze Funduszu oraz składnice akt w oddziałach terenowych gromadzą przekazaną przez jednostki organizacyjne PFRON wszelką dokumentacje spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych.

Dokumentacja archiwalna i niearchiwalna jest uporządkowana oraz przechowywana według właściwych kategorii archiwalnych. Archiwum i składnice akt posiadają ewidencję zasobu w postaci spisów zdawczo-odbiorczych.

Akta mogą być udostępnione za zgodą Prezesa Zarządu PFRON na pisemną prośbę osób zainteresowanych.

Data publikacji 02.05.2016

Rejestr zmian
Wydział Administracyjno-Techniczny
Autor: Mirosława Rutkowska
Statystyka strony: 14716 wizyt