Status prawny PFRON

Data publikacji 24.10.2003

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z poźn. zm.).

PFRON działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz na podstawie statutu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Data publikacji 24.10.2003

Rejestr zmian
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor:
Statystyka strony: 18548 wizyt