Powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy PZP