informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Innowacje w Terapii Zajęciowej” – wydłużone zapisy na międzynarodową konferencję w partnerstwie z PFRON

W Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 w dniach 5 i 6 marca 2019 r. odbędzie się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Innowacje w Terapii Zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa – nauka, edukacja, praktyka". Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Partnerem tegorocznej konferencji jest Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pragniemy poinformować, że termin przyjmowania zgłoszeń do udziału biernego w konferencji został wydłużony do dnia 22.02.2019 roku. Zapisy prowadzone są pod następującym linkiem:
http://www.innowacje-tz.ump.edu.pl/rejestracja.php

Celem konferencji jest zaprezentowanie polskich doświadczeń z zakresu terapii zajęciowej w perspektywie międzynarodowej oraz podjęcie próby dyskusji nt. stopnia innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w Polsce wobec tendencji międzynarodowych w sferze badań naukowych, edukacji i praktyki.

Szczegółowy program konferencji:

5 marca 2019 roku (wtorek):
Rejestracja: od godz. 9:00 w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w hallu głównym.

10:00 – 10:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji:
- prof. dr hab. Michał Musielak, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
- prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10:15 – 12:30 Sesja programowa (w języku angielskim i niemieckim, z tłumaczeniem na język polski) – sala 1010:
prowadzenie: prof. Wiesław Ziółkowski, dr Mirosława Cylkowska-Nowak, dr Sławomir Tobis
A) OT-Europe: occupational therapy for the modern society:
- „The contemporary role of an occupational therapist” – Marie-Antoinette Minis
- „Education in Occupational Therapy: transition to the academic level. Changing the professional identity of occupational therapists in Switzerland” – Ursula Gubler Thomann, Uta Jakobs
- „Research into Occupational Therapy and Occupational Science: Building the evidence base together” – Alison Laver-Fawcett

B) The German perspective of OT:
- „Occupational Therapy in Germany: legal, educational and organizational aspects” – Joachim Rottenecker

12:30 – 13:00 Przerwa na kawę
Sesja posterowa

13:00 – 14:30 Sesja I: „Innowacje w terapii zajęciowej – aspekty praktyki i badań naukowych” – sala 1010:
prowadzenie: prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, dr Marta Podhorecka
- „Robot w opiece nad osobą starszą: analiza wypowiedzi potencjalnych użytkowników” – Sławomir Tobis
- „Inspirujące źródło impulsów dotykowych dla seniorów z demencją” – Teresa Wawro, Monika Pawlak
- „Terapia pedagogiczno-gerontologiczna – nowe możliwości w terapii zajęciowej” – Anna Maria Majchrzycka, Anna Ziółkowska
- „Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle  – Monika Stroińska
- „Innowacje społeczne w terapii mieszkańców domu pomocy społecznej” – Grzegorz Grygiel
- „Co nowego w terapii zajęciowej na targach REHACARE 2018?” – Dominika Zawadzka

14:30 – 15:15 Przerwa na lunch

15:15 – 17:30 Sesja II: „Innowacje w terapii zajęciowej – aspekty praktyki i badań naukowych” – sala 1010:
prowadzenie: prof. Mariola Pawlaczyk, dr Andrzej Gryglewicz
- „Automatyzacja projektowania i szybkiego wytwarzania zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych i protetycznych” – Filip Górski, Sabina Siwiec
- „Terapia ręki z zastosowaniem konsoli Nintendo Switch u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” – Sabina Siwiec, Mariola Pawlaczyk
- „Noetyczna terapia matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – Marcin Białas
- „Wykorzystanie Czterech Pór Roku Antonio Vivaldiego w Mobilnej Rekreacji Muzycznej” – Michalina Radzińska
- „Problemy i dylematy w pracy z pacjentem z ograniczonym kontaktem – case study” – Katarzyna Fedejko
- „Ocena ryzyka upadku i lęku przed upadkiem u chorych dializowanych w aspekcie analizy potrzeb adaptacji mieszkań” – Bożena Ostrowska, Beata Skolimowska, Tomasz Gołębiowski
- „Problemy życia codziennego a potencjalne obszary interwencji terapeuty zajęciowego w poprawie jakości życia pacjentów dializowanych” – Beata Skolimowska, Tomasz Gołębiowski, Bożena Ostrowska

17:30 – 17:45 Przerwa na kawę

17:45 – 19:00 2. Polski Szczyt Terapii Zajęciowej PoSTer (sala 1010)

Proponowane zagadnienia:
• pozycja zawodowa terapeuty zajęciowego w Polsce:
- projekt ustawy o zawodzie terapeuty zajęciowego

20:00 Uroczysty bankiet
Collegium Maius, ul. Fredry 10

6 marca 2019 roku (środa)

09:00 – 11:00 Sesje równoległe:
A) Sesja panelowa: „Terapeuta zajęciowy i trudności terapeutyczne oraz radzenie sobie” (sala 1010):
moderatorka: Mirosława Cylkowska-Nowak
- „Uwarunkowania prawne wybranych sytuacji trudnych w terapii” – Enrico Triebel
- „Trudności terapeutyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną” – Tomasz Popadowski
- „Trudności terapeutyczne w terapii zajęciowej” – Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki

B) Sesja III „Innowacje w terapii zajęciowej – kreatywność w terapii” (sala 1019):
prowadzenie: prof. Marcin Białas, dr Michalina Radzińska
- „Techniki arteterapii w psychiatrii” - Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
- „Upowszechnianie twórczości osób niepełnosprawnych jako metoda terapeutycznego wsparcia” – Grażyna Borowik-Pieniek
- „Recepcja muzyki w procesie indukowania pozytywnego nastroju pacjentom z objawami depresji” – Marta Holeksa
- „Masy plastyczne jako forma stymulacji sensorycznej w pracy z wcześniakami – terapia czy zabawa?” – Anna Klatkiewicz
- „Książka arteterapeutyczna jako narzędzie pracy terapeuty zajęciowego” – Karolina Siodmiak, Kinga Bielska, Ewa Grzelak
- „Strach przed rzeczywistością na przykładzie studenckich działań w Pracowni Komunikacji Intermedialnej” – Anita Kwiatkowska, Magdalena Janus, Krzysztof Olszewski
- „Arteterapia oparta na uważności w badaniach w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu” – Robert Bartel, Janusz Rybakowski, Filip Rybakowski, Maja Stańko-Kaczmarek, Maria Stankowska

11:00 – 11:20 Przerwa na kawę

11:20 – 13:30 Sesje równoległe:
A) 11:20 – 13:30 Sesja kuratorowana: „Fotografia jako narzędzie do wychodzenia z opresji” (sala 1010):
kurator: Sławomir Tobis
- „Fotografia jako forma autoterapii” – Karolina Jonderko
- „Nie mogę przebrnąć przez chaos” – Michał Adamski
- „Mój tata, „moje” wdowy, moja terapia przez fotografię” – Magdalena Wdowicz-Wierzbowska
- „Zawsze wracam do początku” – Marek Szyryk
- „Popękane lustro. O uporczywej chęci zatrzymania w pamięci własnej historii” – Andrzej Zygmuntowicz
- dyskusja plenarna – moderatorzy: Sławomir Tobis, Andrzej Zygmuntowicz

B) 11:20 – 12:15 Sesja studencka (sala 1019):
prowadzenie: prof. Bożena Ostrowska, dr Anna Dąbrowska-Zimakowska
- „Gerontologopedia w terapii zajęciowej” – Aleksandra Małofiej
- „Pomoce techniczne i nowoczesne technologie wspomagające w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnością poznawczą – korzyści i zagrożenia” – Arkadiusz Gnabasik, Bożena Ostrowska
- „Proces Terapii Zajęciowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na przykładzie interwencji terapeutycznej u dziecka ze spektrum autyzmu” – Paulina Pajor
- „Formy wsparcia i źródła finansowania pomocy dla osób z niepełnoprawnościami- terapeuta zajęciowy profesjonalnym doradcą” – Kamila Łuszczki, Daniel Szwaja

C) 12:15 – 13:30 Sesja IV: „Innowacje w terapii zajęciowej – varia” (sala 1019):
prowadzenie: dr hab. Anna Cabak, dr Dominika Zawadzka
- „Terapia zajęciowa w hipoterapii” – Barbara Purandare
- „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w pracy terapeuty zajęciowego” – Anna Lewczuk
- „Znaczenie kształtowania samoświadomości osób z autyzmem w ramach terapii zajęciowej” – Mirosława Kanar
- „Programy studiów Terapii Zajęciowej w krajach partnerskich UE – doświadczenia z wyjazdów Erasmus +” – Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj, Dominika Zawadzka, Beata Skolimowska, Bożena Ostrowska
- „Comparative analysis of the population living in the oil and gas production area and non-production area in the Aktobe region, Kazakhstan – a potential field for occupational therapy?” – Kimatova K, Yermukhanova L, Nazarbaeva R

13:30 – 14:00 Przerwa na lunch

14:00 – 15:00 Sesje równoległe:
A) Sesja V: „Innowacje w terapii zajęciowej – proces terapeutyczny” (sala 1010):
prowadzenie: prof. Grażyna Borowik, dr Marta Holeksa
- „Interwencje terapeutyczne klownów jako element terapii zajęciowej w instytucjach opieki długoterminowej i oddziałach geriatrycznych” – Anna Wojtkowiak-Williams, Reinhard Horstkotte, Jakub Żelawski
- „Wpływ terapii tańcem na wybrane charakterystyki psychologiczne wśród pielęgniarek onkologicznych” – Agnieszka Zygmont
- „Ogród terapeutyczny jako przestrzeń dla zajęć pacjentów o różnych charakterystykach zajęciowych” – Mirosława Cylkowska-Nowak, Karolina Hoffa, Weronika Knapik, Marta Pawlak, Daria Sobkowiak
- „Możliwość wykorzystania hortiterapii przez terapeutów zajęciowych” – Mariusz Warachim, Aleksander Kolański

B) Sesja VI: „Innowacje w terapii zajęciowej – aspekty teorii i praktyki” (sala 1019):
prowadzenie: prof. Robert Bartel, dr Karolina Siodmiak
- „O potrzebie implementacji elementów profilaktyki egzystencjalnej w terapii zajęciowej” – Jolanta Spętana
- „M(et)oda integracji sensorycznej jako problem istotny społecznie. Interpret. Analiza fenomenologiczna” – Agnieszka Sternak
- „Wpływ traumy na funkcjonowanie człowieka” – Andrzej Gryglewicz
- „Muzykoterapia Neurologiczna – teoria a praktyka” – Jagoda Rusowicz

C) Sesja VII: „Innowacje w terapii zajęciowej – aspekty kształtowania środowiska” (sala 2018):
prowadzenie: prof. Krzysztof Olszewski, dr Beata Skolimowska
- „BaltSe@nioR: Projektowanie mebli dla seniorów” – Beata Fabisiak, Robert Kłos
- „HEWI – projektowanie bez barier zgodne z DIN 18040” – Maciej Jaworski, Hanna Prądzyńska

15:00 – 15:15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji (sala 1010):
wręczenie dyplomów za najciekawsze wystąpienie ustne oraz najlepszy poster

15:15 – 18:00 Warsztaty (równolegle):
- „Humor w terapii” – Reinhard Horstkotte (RED NOSES Clowndoctors, Niemcy), Anna Wojtkowiak-Williams (Fundacja Czerwone Noski, Klown w Szpitalu)
- „Terapia ręki w praktyce terapeuty zajęciowego” – Sabina Siwiec (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
- „Stymulacja sensoryczna z wykorzystaniem mas plastycznych” – Anna Klatkiewicz (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
- „Rehabilitacja kognitywna osób starszych” – Anna Ziółkowska, Anna Maria Majchrzycka (Fundacja PETRA Senior)
- „Foka PARO – robot terapeutyczny w pracy terapeuty zajęciowego” – Sylwia Kropińska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
- Warsztaty charakteryzatorsko–fotograficzne – Maria Dolata, Marcin Kaczyński
- „Terapia zajęciowa w hipoterapii” – Barbara Purandare
- „Usłyszeć możliwości – zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy na zasobach uczestników terapii” – Dominika Dopierała
- Warsztat hortiterapeutyczny – Gabriela Walerych
- Warsztat pt.: „Niepełnosprawność – poczuj to” – Maciej Jaworski

W załączeniu zamieszczony został aktualny szczegółowy program konferencji z możliwością wydruku.

Źródło: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-02-20
Oddział Wielkopolski PFRON
Tomasz Paczkowski

Inne aktualności z tej kategorii