informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Komunikaty z regionu

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim i gostyńskim” – projekt nagrodzony przez MRPiPS

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pt.: „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim i gostyńskim”.

Projekt złożony został przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „Dziecko” z powiatu gostyńskiego. Wśród kilkuset projektów zgłoszonych z całego kraju, zdobył pierwsze miejsce w ramach tegorocznej edycji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Współrealizatorami projektu będą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Celem projektu jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi – osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim oraz kilku sąsiednich powiatach. Realizacja projektu istotna jest ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o działania środowiskowe.

Projekt obejmuje wiele działań, którymi zostanie objętych łącznie prawie półtora tysiąca osób.

Działania zostaną zrealizowane w pięciu obszarach:
1. W ramach aktywizacji społecznej, psychicznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi odbędą się:

 • wyjazdy terapeutyczno-aktywizujące;
 • warsztaty twórcze rozwijające zainteresowania i umiejętności, sprzyjające usamodzielnianiu oraz podnoszące samoocenę;
 • różne formy aktywności uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi i mającą na celu usprawnienie, zapobieganie bierności, nawiązanie nowych kontaktów, poprawę jakości życia, wypełnienie czasu wolnego (np. zagospodarowywanie miejsc ogrodowych pod kątem rekreacji, warsztaty taneczne, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, zajęcia na basenie, bowling);
 • imprezy rekreacyjne (np. spotkania andrzejkowe);
 • innowacyjne formy spędzania czasu wolnego jako alternatywa dla powszechnie przyjętych form pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
 • treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz treningi budżetowe.

2. W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą środowiskowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin:

 • warsztaty zajęć twórczych;
 • grupowe warsztaty wspierające rozwój (praca polegająca na budowaniu relacji i wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych);
 • mobilne punkty konsultacyjne udzielające porad specjalistycznych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

3. W ramach upowszechnienia wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin odbędą się:

 • konferencja szkoleniowa dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów;
 • konferencja podsumowująca projekt i promująca jego efekty;
 • szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi (np. szkolenia z pierwszej pomocy, samoobrony, czy też nowych metod pracy).

4. W ramach integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym realizowane będą nowe formy i metody wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 • zajęcia dbania o własny wizerunek i poprawę samooceny;
 • treningi umiejętności interpersonalnych w formie wyjazdów do galerii handlowej;
 • wyjazdy turystyczne;
 • pikniki integracyjne;
 • integracyjny wojewódzki turniej w bule;
 • wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym;
 • Festiwal Kultur.

5.Obszar wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi obejmie:

 • zajęcia rodziców z dziećmi;
 • szkolenia, kursy i warsztaty o różnej tematyce dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym;
 • warsztaty dla rodziców, opiekunów i osób z niepełnosprawnością psychiczną;
 • wydanie biuletynu z informacjami pomocnymi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
 • grupa wsparcia prowadzona przez moderatora.


Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu będą całkowicie bezpłatne dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu, jak i dzięki pracy wolontariuszy z obu organizacji oraz z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy).

Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2018 r.

Więcej szczegółów o projekcie można uzyskać pod następującym nr tel.: 509 209 718 (Stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia).

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2018-04-16
Oddział Wielkopolski PFRON
Tomasz Paczkowski
liczba wyświetleń: 443