informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o konkursie nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 oraz konkursie RPSW.08.03.01-IZ.00-26-298/20 ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
w Kielcach informuje, że Departament Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 , Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Wnioski należy składać w terminie od dnia 17 lutego 2019 r. do dnia 04 marca 2020 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

  1. 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
  2. 2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
  3. 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:
  4. a) zajęć specjalistycznych,
  5. b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
  6. c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.
  7. 4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  8. 5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
  9. 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

Więcej informacji w poniższym linku  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.

W ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Świętokrzyskim  PFRON, telefon:  41 230 9781.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków PFRON w ramach  programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Data publikacji: 2020-02-13
Autor: Oddział Świętokrzyski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii