informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją - rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

W dniu 9 lipca 2018 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłosił rekrutację na studia podyplomowe "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją".

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłosił rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Medycznym w Lublinie mogą aplikować kandydaci z województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

Kandydat może aplikować o przyjęcie tylko na jedną uczelnię prowadzącą studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

ETAP I
Składanie dokumentów: 9.07.2018 r. – 3.08.2018 r.

Spis wymaganych dokumentów:

  1. potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia – oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  2. curriculum vitae (CV) – według szablonu CV Europass,
  3. list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
  4. portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe związane z pracą z ludźmi (np. zaświadczenia o odbyciu staży, praktyk, wolontariatu) oraz obszarami, które mogą być pomocne do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją (dopuszczone są kopie ww. dokumentów),
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na studia,
  6. zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby rekrutacji na studia,
  7. oświadczenie o zamieszkaniu.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział ds. Funduszy Europejskich
Aleje Racławickie 1
20-059 Lublin pok. 235

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres:

Kamila Błaszczak-Majewska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział ds. Funduszy Europejskich
Aleje Racławickie 1
20-059 Lublin
z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji.

Kandydat, który złoży dokumenty aplikacyjne, otrzyma indywidualny kod, którym Uczelnia posługiwać się będzie w momencie ogłaszania informacji o wynikach poszczególnych etapów rekrutacji. O nadanym kodzie, Kandydat poinformowany zostanie osobiście lub drogą email.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji (z podaniem kodów kandydatów) ogłoszona zostanie w dniu 9 sierpnia 2018 r. na stronie www Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod adresem www.umlub.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” i „Fundusze Europejskie”.

ETAP II
11.08.2018 r.
 – wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania arkusza: Wydział Nauk o Zdrowiu, Lublin ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum), Klatka A, sala 301, godzina 12.00.   

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji (z podaniem kodów kandydatów) ogłoszona zostanie na stronie www Uczelni dnia 14.08.2018 r. pod adresem www.umlub.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” i „Fundusze Europejskie”.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18.08.2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się
w godzinach 8:00-18:00 w Sali 113, Wydział Nauk o Zdrowiu, Lublin ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum), Klatka A/B.

Kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną wchodzić będą w kolejności zgodnej z listą ogłoszoną w dniu 14.08.2018 r. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć kolejni kandydaci z listy rankingowej będą indywidualnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną 22.08.2018 r.

Wyniki rekrutacji z III etapu rekrutacji wraz z listą osób zakwalifikowanych do projektu zostaną ogłoszone 24.08.2018 r. na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.umlub.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” i „Fundusze Europejskie”.


Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:

Kamila Błaszczak-Majewska

Koordynator organizacyjny projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”

Dział ds. Funduszy Europejskich Aleje Racławickie 1 20-059 Lublin pok. 235

tel. 81 448 52 94

E-mail: kamila.blaszczak@umlub.pl

Kontakt w sprawach związanych z tokiem studiów:

dr n. o zdr. Justyna Chmiel

Ekspert ds. opracowania programu kształcenia

Zakład Balneoterapii

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

E-mail: justyna.chmiel@umlub.pl

Szczegółowe informacje o celu realizacji, zakresie, zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Data publikacji: 2018-07-16
Departament ds. Programów
Autor: Katarzyna Krysik

Inne aktualności z tej kategorii