informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli NGO

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie oraz Oddział Małopolski PFRON. Podczas szkolenia przybliżone zostaną Państwu możliwości uzyskania dofinansowania projektów realizowanych w obszarze włączenia społecznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach poddziałania 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. w Krakowie przy ul. Wielickiej 72b (UMWM, I piętro sala 106)  w godzinach 10.00 -14.30.

Adresaci spotkania
Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, którymi są podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu: organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, ochotnicze hufce pracy.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkursu poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja
Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, 30 czerwca br. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie do dnia 25 września 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”
Podczas spotkania przedstawiciele Małopolskiego Oddziału PFRON opowiedzą m.in. o „Partnerstwie dla osób z niepełnosprawnościami” – programie współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw.

Porozumienie dotyczące realizacji w Małopolsce programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” podpisane zostało w Starym Sączu w maju br.  przez Witolda Kozłowskiego - Marszałka województwa małopolskiego i Marlenę Maląg - Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w obecności Wicepremier Beaty Szydło. Porozumienie zawarte zostało w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie intensywności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Po raz pierwszy organizacje pozarządowe z terenu województwa małopolskiego otrzymają szansę na pozyskanie środków, które zabezpieczą wymagany wkład własny w projektach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Podpisane porozumienie jest uzupełnieniem inicjatyw, jakie stwarzają środki unijne. Środki Funduszu w tym zakresie pozwolą na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa Małopolskiego.

 

Szczegóły dotyczące spotkania szkoleniowego oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-dla-wnioskodawcow-rpo-wm-poddzialania-9-1-2-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-typ-projektu-a-27082019

 

 

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-08-21
Joanna Kołdras

Inne aktualności z tej kategorii