informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stabilne zatrudnienie - zapraszamy do składania wniosków

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza samorządy do udziału w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Pokaż zdjęcie: Logo programu

Celem programu jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w państwowych i samorządowych instytucjach publicznych i instytucjach kultury. 

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia, na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

Adresatami programu są instytucje publiczne (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in.:

  • wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
  • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
  • szkoleń beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach programu;
  • szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi w ramach programu, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;
  • organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
  • dodatku motywacyjnego dla beneficjentów ostatecznych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; dodatek motywacyjny wypłacany jest beneficjentom ostatecznym za pośrednictwem Wnioskodawcy; dodatek nie przysługuje beneficjentom ostatecznym posiadającym orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wnioski składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia stanowisk pracy w trybie ciągłym. Maksymalna wysokość dofinansowania działań aktywizacyjnych w przypadku beneficjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym wynosi 34 000 zł, a w przypadku beneficjentów ze stopnie lekkim 17 000 zł.

W 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł z adresatami z terenu województwa zachodniopomorskiego 2 umowy w ramach programu. Były to Powiat Drawski oraz Gmina Złocieniec.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-10-30
Oddział Zachodniopomorski PFRON
Daniel Kapała

Inne aktualności z tej kategorii