informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Studia Podyplomowe "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją"

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

   

Z dniem 11.06.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja na Studia Podyplomowe "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją". Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9.07.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 1. potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie, dyplom),
 2. curriculum vitae (CV) - według szablonu CV Europass,
 3. list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych wskazujący motywację do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 4. portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe związane z pracą z ludźmi (np. zaświadczenia o odbyciu staży, praktyk, wolontariatu) oraz obszarami, które mogą być pomocne do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 6. oświadczenie o zamieszkaniu.

Zgodnie z założeniami projektu o przyjęcie na studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją".

 

Miejsce składania dokumentów:

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Al. Zwycięstwa 42a

80-210 Gdańsk

 

Jednocześnie informujemy, że kolejne etapy rekrutacji:

 • wypełnienie Arkusza kompetencji (etap II), a następnie
 • rozmowa kwalifikacyjna dla osób z najwyższą punktacją uzyskaną w Arkuszu kompetencji (etap III)

odbędą się w I połowie lipca. Do drugiego etapu rekrutacji przystąpią wszystkie osoby, które złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie oraz spełnią wymogi formalne I etapu.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące rekrutacji i samych studiów dostępne są na stronie: https://zarzadzanierehabilitacja.gumed.edu.pl/47269.html

Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów: 2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktyki

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Seminarium

Kwalifikacje:

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie  procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów  kształcenia  potwierdzone  będzie Świadectwem  ukończenia  studiów podyplomowych.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2018-06-12
Oddział Pomorski
Autor: PFRON

Inne aktualności z tej kategorii