informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Oddział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o możliwości uczestnictwa w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, stanowiącego część Programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025”. Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 r., a jego adresatami w ramach modułu I „Instytucje” są:

 • organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi lub spółkami Skarbu Państwa;
 • samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa;
 • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Beneficjentami ostatecznymi są osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia. Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON.

Pomoc finansowa w ramach modułu I „Instytucje” udzielana jest w formie dofinansowania kosztów następujących działań aktywizacyjnych:

 • wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
 • szkoleń beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach programu;
 • szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi w ramach programu, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;
 • organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
 • dodatku motywacyjnego dla beneficjentów ostatecznych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W przypadku beneficjentów ostatecznych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności łączna wysokość dofinansowania w ramach modułu I „Instytucje” może wynieść do 34 000 zł,  a przypadku pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności do 17 000 zł (na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy beneficjenta ostatecznego).

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2020-05-15
Autor: Oddział Dolnośląski PFRON