informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy mieszkańców woj. opolskiego do udziału w projekcie pn. „Mój pomysł, moja wiedza, moja firma”

Do 19 stycznia prowadzona jest rekrutacja do projektu pn. „Mój pomysł, moja wiedza, moja firma”. Projekt jest realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

W ramach projektu 75 osób (38 kobiet i 37 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Udzielonych zostanie także 50 jednorazowych dotacji inwestycyjnych w wysokości do 25 tys. złotych każda.

 

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1000 zł/m-c przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może zostać uczestnikiem projektu

Uczestnikiem   projektu może  zostać  tylko  osoba  fizyczna  zamierzająca  rozpocząć prowadzenie  działalności  gospodarczej  (z  wyłączeniem  osób,  które  posiadały  zarejestrowaną działalność gospodarczą,  w  tym  zawieszoną  działalność gospodarczą w  okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) spełniająca łącznie kryteria wskazane w regulaminie projektu.

 

Przykładowe kryteria kwalifikujące kandydata do udziału w projekcie:

 1. zalicza się do Grupy docelowej, tj.:
  1. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego,
  2. jest osobą pozostającą bez pracy (bezrobotną, poszukującą pracy lub nieaktywną zawodowo, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP),
  3. jest osobą w wieku powyżej 29 roku życia (osobą, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończony 30 rok życia; od dnia 30 tych urodzin), w tym zwłaszcza osobą znajdującą się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy:
 • kobiety,
 • osobą z niepełnosprawnością,
 • osobą po 50 roku życia,
 • osobą długotrwale bezrobotną,
 • osobą o niskich kwalifikacjach,
 • osobą posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,
 • osobę posiadająca co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • migrantem powrotnym,
 • imigrantem,
 1. zamierza zarejestrować i prowadzić w ramach  Projektu nową działalność gospodarczą na obszarze województwa opolskiego,
 2. nie posiadała  aktywnego  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej  (CEIDG),  nie  była  zarejestrowana  jako  przedsiębiorca  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  (KRS)  ani  nie  prowadziła  działalności  na  podstawie  odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie 12  miesięcy  poprzedzających  dzień  przystąpienia  do  Projektu  tj. dzień  podpisania Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów

Na etapie rekrutacji kandydaci składają załącznik 1 i załącznik 2, a osoby posiadające gospodarstwo rolne poniżej 2ha dodatkowo załącznik 3.

 

Wszelkie informacje dot. projektu oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie

Data publikacji: 2018-01-10
Oddział Opolski PFRON
Maria Fikus

Inne aktualności z tej kategorii