informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Fundusz

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Dyrektor Generalny

 1. Dyrektor Generalny w zakresie swoich kompetencji zapewnia prawidłową organizację pracy Funduszu.
 2. Dyrektor Generalny jest zatrudniony na stanowisku samodzielnym podległym bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 3. Dyrektor Generalny pełni jednocześnie funkcję:
  1. Pełnomocnika Prezesa Zarządu do spraw ochrony informacji niejawnych.
  2. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  3. Pełnomocnika Prezesa Zarządu do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 4. Dyrektor Generalny kieruje Funduszem podczas nieobecności Prezesa Zarządu oraz Zastępców Prezesa Zarządu, chyba że Prezes Zarządu postanowi inaczej.

Do zadań Dyrektora Generalnego należy:

 1. Nadzorowanie realizacji przez jednostki i komórki organizacyjne postanowień uchwał Zarządu oraz zarządzeń Prezesa Zarządu.
 2. Nadzorowanie właściwej obsługi merytorycznej, techniczno – organizacyjnej i kancelaryjnej organów Funduszu.
 3. Nadzorowanie realizacji procesu informatyzacji Funduszu.
 4. Nadzorowanie realizowanych przez Fundusz zamówień i ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz występowanie w charakterze zamawiającego, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami lub upoważnieniami.
 5. Nadzorowanie prowadzenia ewidencji majątku trwałego Funduszu.
 6. Nadzorowanie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną, gospodarką lokalową i magazynową, zaopatrzeniem, transportem, ochroną mienia, obiegiem i archiwizacją dokumentów Funduszu.
 7. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych.
 8. Realizacja przygotowań obronnych, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Nadzór nad ochroną danych osobowych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 10. Nadzór nad ochroną informacji niejawnych.
 11. Nadzór nad działaniami zapewniającymi ochronę tajemnicy służbowej.
 12. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu BHP i ppoż..
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd lub Prezesa Zarządu, albo wynikających z udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

W zakresie realizacji zadań, o których mowa powyżej dyrektorzy jednostek organizacyjnych funkcjonalnie podlegają Dyrektorowi Generalnemu.

Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:

 1. Departamentem ds. Organizacyjnych.
 2. Departamentem ds. Teleinformatyki.

i w tym zakresie do jego zadań należy:

 1. Reprezentowanie Funduszu w zakresie udzielonych pełnomocnictw lub upoważnień.
 2. Udział w tworzeniu strategii Funduszu.
 3. Nadzór nad realizacją strategii funkcjonalnych w zakresie swojej właściwości.
 4. Nadzór nad realizacją rocznego planu działalności Funduszu w zakresie swojej właściwości.
 5. Dokonywanie efektywnego podziału bieżących zadań dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych oraz zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego ich wykonywania.
 6. Kierowanie na posiedzenia Zarządu wniosków dotyczących przedmiotu działania podległych jednostek organizacyjnych.
 7. Opiniowanie spraw kadrowych i płacowych w podległych jednostkach organizacyjnych.
 8. Bieżąca i okresowa ocena dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych oraz wnioskowanie w sprawach kadrowych i płacowych ich dotyczących.
 9. Planowanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, indywidualnego rozwoju zawodowego dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.
 10. Ustalanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, indywidualnych celów dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych.
 11. Motywowanie pracowników do przekraczania oczekiwań i do innowacyjności.
 12. Zapewnienie wysokiej dyscypliny pracy i przestrzegania tajemnicy służbowej w podległych jednostkach organizacyjnych.
 13. Wnioskowanie do Zarządu o wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej podległych jednostek organizacyjnych.

 

Dyrektor Generalny - Pan Sebastian Szymonik