informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

VI konkurs - ZAMKNIĘTY

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursach: czwartym, piątym, szóstym na kolejny okres realizacji projektów/zadań od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. ( czytaj )


Wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla zadań realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku na podstawie umów wieloletnich zawartych w konkursie szóstym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( czytaj )


Konkurs nr 6 – wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla zadań realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku na podstawie umów wieloletnich zawartych w konkursie szóstym. ( czytaj )


KONKURS NR 6 - Wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 r. w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakończył rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach szóstego konkursu z dnia 12 stycznia 2010 r. ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach szóstego konkursu z dnia 12 stycznia 2010 r. ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Zarządu PFRON z dnia 25 stycznia 2010 roku, w treści ogłoszenia o szóstym konkursie wprowadzone zostały zmiany, dotyczące wydawnictw ciągłych o zasięgu ogólnopolskim publikowanych (w całości lub w części) drukiem powiększonym lub pismem Braille'a. ( czytaj )


Ogłoszenie z dnia 12 stycznia 2010 r. szóstego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) ( czytaj )


 • Wzór wniosku o zlecenie realizacji zadań ( pobierz )
  • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego ( pobierz )
  • oświadczenieo posiadaniu rachunku bankowego ( pobierz )
  • harmonogram realizacji zadania ( pobierz )
  • Budżet zadania ( pobierz )
  • Wzór „Oświadczenia o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku” ( pobierz )
 • „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”( czytaj )
 • Karta oceny formalnej ( pobierz )
 • Wzór „Karty oceny merytorycznej” ( pobierz )
 • Umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( pobierz )
  • Załącznik nr 1- budżet zadania ( pobierz )
  • Załącznik nr 2 - zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON niezbędne do realizacji zadania ( pobierz )
  • Załącznik nr 3 - sprawozdanie częściowe / końcowe z realizacji zadania ( pobierz )
   • Załącznik nr 1do sprawozdania z realizacji zadania- zestawienie kosztów realizacji zadania (częściowe / ostateczne*) ( pobierz )
   • Załącznik nr2do sprawozdania z realizacji zadania - zestawienie dowodów księgowych (częściowe/ostateczne*) ( pobierz )
 • Wskazania dotyczące wyznaczania przez Wnioskodawców wskaźników ewaluacji, o których mowa w Rozdziale VII „Zasad zlecania przez PFRON zadań (...)( pobierz )


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramachszóstegokonkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl