informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

XI Konkurs - ZAMKNIĘTY

Tryb pozakonkursowy na 2015 r. – instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich na kolejny okres realizacji projektów, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.


Tryb pozakonkursowy na 2015 r. - wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku.


Decyzja Zarządu PFRON dotycząca jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) realizowanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...)


Termin przeprowadzenia oceny formalnej aktualizacji wniosków złożonych w ramach trybu pozakonkursowego, obowiązującego w dziewiątym oraz jedenastym konkursie o zlecenie realizacji zadań


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji (...)


Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursie jedenastym na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.


Konkurs nr 11 tryb pozakonkursowy na 2014 r. - wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku.


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...)


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...) ( czytaj )


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...) ( czytaj )


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...) ( czytaj )


Uzupełnienie do komunikatu opublikowanego w dniu 31 maja 2013 r. ( czytaj )


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej (...) ( czytaj )


Komunikat w sprawie odwołań od oceny merytorycznej wniosków ( czytaj )


Decyzja w sprawie złożonych odwołań od oceny merytorycznej wniosków ( czytaj )


Komunikat w sprawie zmian do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” ( czytaj )


Uzupełnienie komunikatu z dnia 19 kwietnia 2013 r. dot. decyzji Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy (...) ( czytaj )


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia). ( czytaj )


Konkurs nr 11 – komunikat w sprawie odwołań od oceny merytorycznej wniosków ( czytaj )


Konkurs nr 11 – wyniki weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań, w związku z przyjętymi odwołaniami ( czytaj )


KONKURS NR 11 – decyzja w sprawie złożonych odwołań od oceny merytorycznej wniosków ( czytaj )


Wyjaśnienia do komunikatu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: KONKURS NR 11 – lista rankingowa projektów proponowanych do dofinansowania ( czytaj )


KONKURS NR 11 - wyniki odwołań od negatywnej oceny formalnej wniosków ( czytaj )


KONKURS NR 11 – lista rankingowa projektów proponowanych do dofinansowania ( czytaj )


KONKURS NR 11 - wyniki odwołań od negatywnej oceny formalnej wniosków ( czytaj )


KONKURS NR 11 – wyniki oceny merytorycznej wniosków ( czytaj ) oraz uzupełnienie do komunikatu ( czytaj )


Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań ( czytaj )


Zakończenie weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań. ( czytaj )


Konkurs nr 11 – weryfikacja formalna wniosków ( czytaj )


Komunikat w sprawie składania wersji papierowej wniosków w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań ( czyta j)


W nawiązaniu do materiału pn.„Konkurs nr 11 – najczęściej zadawane pytania” opublikowanego na stronie internetowej PFRON, w zakładce „Zadania zlecane – XI Konkurs” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia: ( czytaj )


Konkurs nr 11 – najczęściej zadawane pytania (stan na dzień 14.11.2012 r.) ( czytaj )


Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ( czytaj )


Komunikat w sprawie zmiany w treści Ogłoszenia jedenastego konkursu ( czytaj )


Komunikat w sprawie rodzajów zadań zgłaszanych w projektach w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań ( czytaj )


Generator wniosków dla konkursu nr 11. ( czytaj )


Ogłoszenie z dnia 15 października 2012 r. jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON ( czytaj )


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl