Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Druki INF-O-P-dM, INF-O-P-dR oraz nowa wersja formularza INF-O-PP w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)

W związku z udostępnieniem Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM), Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (INF-O-P-dR) oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)  w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proponuje, aby beneficjenci ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, przed elektronicznym złożeniem wniosków zapoznali się z treścią powyższych formularzy oraz skorzystali z instrukcji ich wypełniania. Stosowne druki oraz instrukcje można pobrać z zakładki Formularze.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na zwiększenie dostępności i usprawni przesyłanie dokumentów do SODiR. Ponadto informujemy także, iż Fundusz podjął ze swojej strony stosowne kroki, aby zwiększyć wydajność aplikacji.
 

Data publikacji 18.11.2010

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 69157 wizyt