Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.01.2013

Zmiana kwoty dofinansowania w roku 2013 dla otwartego rynku pracy.

Informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1456) (pobierz) wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721z późn. zm.) w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców z otwartego rynku pracy.Oznacza to, że w 2013 roku utrzymane zostało zróżnicowanie kwot uzyskiwanego dofinasowania przez zakłady pracy chronionej i pracodawców z otwartego rynku pracy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń – grudzień 2013 r

 

Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:

  1. 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  3. 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia
w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania stanowią:

  1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
  2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty:

 

stopień niepełnosprawności

Otwarty rynek

ZPCHR

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami

specjalnymi

 

2.970 zł

 

1.890 zł

 

1.080 zł

 

3.300 zł

 

2.100 zł

 

1.200 zł

bez schorzeń

specjalnych

 

1.890 zł

 

1.050 zł

 

420 zł

 

2.700 zł

 

1.500 zł

 

600 zł

Data publikacji 03.01.2013

Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 77129 wizyt