Aktualności SODiR

Data publikacji 29.12.2016

Uwaga Beneficjenci, składający wnioski Wn-U-G!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis INF-O-P-dM  (załącznik  nr 1) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-P-dR (załącznik nr 2).

Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 31.12.2016 r. wniosku WN-U-G spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Jednocześnie przypominamy, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla Państwa siedziby, wniosków zwykłych oraz korekt wniosków, dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Zalety korzystania z elektronicznej formy składania dokumentów czytaj załącznik nr 3.

Data publikacji 29.12.2016

Departament ds. Rynku Pracy
Autor: Kinga Dobrowolska
Statystyka strony: 5253 wizyt