Aktualności SODiR

Data publikacji 07.02.2017

SODiR dostosowany do Java 8 u 121

Tłumacznie na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż System Obsługi Dofinansowań i Refundacji został przystosowany do działania w oparciu o oprogramowanie Java 8 u 121 w wersji 32 bitowej.      

Jednocześnie PFRON zaleca stosowanie przeglądarki Internet Explorer (IE9, IE10, IE11) lub Mozilla Firefox (wersja od 37.0.2 do 50.1.0). W przypadku Mozilli Firefox w wersji od 41.0 do 50.1.0 w celu uniknięcia błędów - nie należy zmieniać domyślnej nazwy i lokalizacji pliku certyfikatu PFRON.

Instrukcja generowania certyfikatu dla użytkowników składających wnioski w imieniu kilku wnioskodawców i wykorzystujących przeglądarkę Firefox  w wersji od 41.0.

 1. Generowanie certyfikatu
  Należy wykonać następujące czynności na ekranie ‘Generowanie nowego certyfikatu’:
  1. Pole ‘Położenie klucza na dysku’   pozostawiamy puste  - dzięki czemu klucz zostanie wygenerowany w domyślnej lokalizacji - dla Windows 7, 8 i 10 to:
    C:\Users\<uzytkownik>\certyfikat
   <użytkownik> - jest nazwą użytkownika zalogowanego do systemu Windows.
  2. Generujemy certyfikat.
 2. Instalacja certyfikatu
  Należy wykonać następujące czynności na ekranie ‘Szczegóły wiadomości’:
  1. Upewnić się, że odpowiedni plik klucza znajduje się w  domyślnej lokalizacji;
  2. Zainstalować certyfikat z korespondencji.
 3. Kopia klucza i certyfikatu
  Należy wykonać następujące czynności  w systemie Windows:
  Przekopiować certyfikat z domyślnej lokalizacji do innego katalogu - repozytorium certyfikatów,  np.:   c:/repozytorium/<nazwa beneficjenta>/certyfikat
  gdzie <nazwa beneficjenta> - jest nazwą obsługiwanego beneficjenta.
 4. Podpisywanie/wysyłanie dokumentów dla beneficjenta
  Przed podpisaniem i wysyłką dokumentów należy w domyślnej lokalizacji umieścić certyfikat właściwego Beneficjenta tj. przekopiować plik certyfikatu z repozytorium certyfikatów (c:/repozytorium/<nazwa beneficjenta> /certyfikat ) do  domyślnej lokalizacji.

Przy powtarzaniu procedury dla kolejnych beneficjentów zaleca się każdorazowo wyłączyć przeglądarkę internetową.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 07.02.2017

Departament ds. Rynku Pracy
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 3359 wizyt