Aktualności SODiR

Data publikacji 28.04.2017

Forma prawna we wniosku Wn-D i Wn-U-G

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. nastąpiło wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) trzyznakowych kodów szczególnej formy prawnej. W związku z tym, w podmiotach zarejestrowanych w SODiR, w pozycji w której  zapisywana jest 'Szczegółowa Forma prawna’ zostanie wykonana konwersja danych. Dotychczas używane dwuznakowe kody formy prawnej, wskazane w pkt. 7 wniosku Wn-D oraz w pkt. 11 wniosku Wn-U-G zostaną zastąpione trzyznakowymi odpowiednikami zgodnymi z obecną klasyfikacją kodów szczególnej formy prawnej. W aktualnym wykazie trzycyfrowych kodów szczególnej formy prawnej nie mają swojego odpowiednika dwa dotychczasowe kody stosowane przez pracodawców i osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą tj.:

  • 73 - organizacje pracodawców
  • 90 - związki grup producentów rolnych

W związku z tym pracodawcy wykazujący dotąd jeden z tych kodów zobowiązani są wykazać w kolejnych dokumentach jeden z kodów aktualnie obowiązujących*. W opisanym przypadku brak uzupełnienia pozycji 7 we wniosku Wn-D lub pozycji 11 we wniosku Wn-U-G bądź wpisanie kodu 73 lub 90 będzie skutkować skierowaniem dokumentu do korekty.

Poniżej przedstawiono zestawienie aktualnych kodów formy prawnej potrzebnych do wypełnienia wniosków: Wn-D i Wn-U-G.

Mając na uwadze powyższe Beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) zobowiązani są do ustalenia i stosowania właściwego kodu szczególnej formy prawnej.

Wnioski zawierające kody formy prawnej nie występujące w art. 7 pkt 2 ww. rozporządzenia zostaną skierowane do korekty.

*Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U z 2015 r., poz. 2009, ze zm.).

Data publikacji 28.04.2017

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 6089 wizyt