Aktualności SODiR

Data publikacji 10.07.2017

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa oraz Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.04.2017 r. Fundusz ponownie informuje, iż odstępuje od wzywania beneficjentów do składania wraz z wnioskiem Wn-D „Oświadczeń o statusie prawnym przedsiębiorstwa”, a także od składania przez beneficjentów posiadających status przedsiębiorstwa powiązanego „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” dla każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa.

Prosimy nie przesyłać ww. oświadczeń oraz informacji do PFRON.

Data publikacji 10.07.2017

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 1224 wizyt