Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji : 15.06.2009

Elektroniczna forma składania wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne

Szanowni Państwo!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne mając na uwadze zalety takiego rozwiązania dla wnioskodawców, a mianowicie:

  • beneficjent posiada w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) aktualnie obowiązujący wzór wniosku, co wyklucza możliwość złożenia przedmiotowego dokumentu na błędnym druku,
  • wnioskodawca wprowadza dokument do udostępnionego przez PFRON na stronie internetowej www.sod.pfron.org.pl Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji tym samym skracając czas oczekiwania na refundację,
  • bezpośrednio po wysłaniu wniosku beneficjent ma podgląd, czy dokument został przyjęty przez SODiR i zweryfikowany poprawnie, czy też uzyskał status dokumentu „do korekty”,
  • wnioskodawca posiada możliwość sporządzenia wniosku korygującego bezpośrednio po odczytaniu w korespondencji przychodzącej, dlaczego dokument został skierowany w stan „do korekty”,
  • beneficjent posiada dostęp do korespondencji, która generuje się bezpośrednio po złożeniu dokumentu, co ułatwia szybszy przepływ informacji z PFRON.

W celu zmiany sposobu rozliczeń z wersji papierowej na elektroniczną należy na wniosku, w części oświadczeń zaznaczyć pozycję dotyczącą wyboru elektronicznej formy składania dokumentów. Na podstawie takiego oświadczenia Fundusz przekaże drogą pisemną indywidualny login oraz jednorazowe hasło dostępu do SODiR.
 

Data publikacji : 15.06.2009

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Przemysław Kaczyński
Statystyka strony: 7847 wizyt