Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.06.2009

Elektroniczna forma składania wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne

Szanowni Państwo!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne mając na uwadze zalety takiego rozwiązania dla wnioskodawców, a mianowicie:

  • beneficjent posiada w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) aktualnie obowiązujący wzór wniosku, co wyklucza możliwość złożenia przedmiotowego dokumentu na błędnym druku,
  • wnioskodawca wprowadza dokument do udostępnionego przez PFRON na stronie internetowej www.sod.pfron.org.pl Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji tym samym skracając czas oczekiwania na refundację,
  • bezpośrednio po wysłaniu wniosku beneficjent ma podgląd, czy dokument został przyjęty przez SODiR i zweryfikowany poprawnie, czy też uzyskał status dokumentu „do korekty”,
  • wnioskodawca posiada możliwość sporządzenia wniosku korygującego bezpośrednio po odczytaniu w korespondencji przychodzącej, dlaczego dokument został skierowany w stan „do korekty”,
  • beneficjent posiada dostęp do korespondencji, która generuje się bezpośrednio po złożeniu dokumentu, co ułatwia szybszy przepływ informacji z PFRON.

W celu zmiany sposobu rozliczeń z wersji papierowej na elektroniczną należy na wniosku, w części oświadczeń zaznaczyć pozycję dotyczącą wyboru elektronicznej formy składania dokumentów. Na podstawie takiego oświadczenia Fundusz przekaże drogą pisemną indywidualny login oraz jednorazowe hasło dostępu do SODiR.
 

Data publikacji 15.06.2009

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Przemysław Kaczyński
Statystyka strony: 8429 wizyt