Przegląd prasy

i
Strona znajduje się w archiwum.

REFUNDACJA Z PFRON KORZYSTNA DLA PRACODAWCÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komisja Europejska zapewniła, że po 1 stycznia 2009 r. pomoc publiczna dla pracodawców przysługiwać będzie nie tylko z tytułu nowo zatrudnionych niepełnosprawnych.

 Refundacja kosztów płacy i składek ZUS będzie przysługiwać za wszystkich niepełnosprawnych pracowników, a nie, jak się obawiano, wyłącznie za nowo zatrudnionych. Najnowsze stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i samych osób niepełnosprawnych. Przypomnij my, projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej dla pracodawców budził wątpliwości, obawiano się, że pracodawcy mogliby zwalniać niepełnosprawnych tylko po to, aby ponownie ich zatrudnić i otrzymać pomoc publiczną. Rząd interweniował w tej sprawie w Brukseli. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Rząd będzie miał pół roku na przygotowanie zmian w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany te dostosują krajowe prawo do przepisów nowego rozporządzenia KE.

Zmiany są istotne. Dotychczasowe dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS niepełnosprawnych zastąpi jeden zwrot w wysokości maksymalnie 75 proc. kosztów ich zatrudnienia (wynagrodzeń i składek).

ek

 

Data publikacji : 16.06.2008

Sekretariat Zarządu PFRON
Autor: Tomasz Leleno
Statystyka strony: 3607 wizyt