Przegląd prasy

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji : 13.01.2009

PFRON DA MNIEJ PIENIĘDZY DLA SAMORZĄDÓW I NA PROGRAMY CELOWE

Mniej pieniędzy trafi w tym roku z PFRON-u do samorządów i na programy celowe; natomiast na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych PFRON przeznaczy około 2 mld zł, a na refundację składek ubezpieczeniowych - 900 mln - poinformował prezes PFRON Wojciech Skiba.

Taki podział środków wynika stąd, że budżet PFRON-u na rok 2009 jest mniejszy niż w roku minionym. Dlatego w pierwszej kolejności Fundusz realizuje zadania ustawowe, a takimi są dopłata do wynagrodzeń niepełnosprawnych i refundacja składek ubezpieczeniowych.

Kwota miesięcznego dofinansowania wynosi maksymalnie 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą - maksymalnie 75 proc. Uproszczono procedurę ubiegania się o dofinansowanie - zamiast dwóch formularzy, będzie stosowany jeden.

W roku ubiegłym do samorządów trafiło z Funduszu ok. 1,078 mld zł, w tym roku będzie to niespełna 800 mln zł. - Może uda się przesunąć jeszcze 100 mln na ten cel - powiedział Skiba. Przypomniał, że PFRON apelował do samorządów, by przeznaczać te pieniądze na umożliwienie niepełnosprawnym podjęcie pracy czy nauki.

PFRON prowadzi także 11 programów celowych, m.in. Komputer dla Homera (umożliwienie zakupu komputera dla osób niewidomych), Student (dofinansowanie edukacji niepełnosprawnych), Uczeń na wsi (dofinansowanie edukacji dzieci niepełnosprawnych), Sprawny dojazd (dofinansowanie do zakupu samochodu dla niepełnosprawnych).

Od 1 stycznia br. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach tzw. systemu zadań zlecanych, związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną. Zadania te są zlecane przez PFRON lub samorząd województwa lub powiatu.

Dotychczas na konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację tych zadań wpłynęło około 550 wniosków na ponad 900 zadań. Pozytywnie oceniono wnioski na blisko 680 zadań z zakresu rehabilitacji na łączną kwotę 170 mln zł. Teraz wnioski te rozpatrywane są pod względem formalnym. Pod koniec stycznia będzie ogłoszony nowy konkurs. Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu rehabilitacji ma wynieść ok. 50 mln zł.

Źródło: PAP

 

Data publikacji : 13.01.2009

Sekretariat Zarządu PFRON
Autor: Tomasz Leleno
Statystyka strony: 3144 wizyt