Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 01.02.2013

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.


Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 28 lutego br.  
W związku z uproszczeniem zasad przekazywania środków PFRON realizatorom programu i zmianą zasad finansowania samorządowych kosztów realizacji programu, wzór wystąpienia powiatu w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu, wymaga korekty. O zakończeniu prac związanych z aktualizacją procedur związanych z realizacją programu poinformujemy Państwa niezwłocznie, komunikatem na witrynie internetowej. Wtedy też na witrynie zostanie umieszczony wzór wystąpienia do pobrania przez realizatorów.
Ponieważ formy wsparcia przewidziane w ramach programu cieszą się zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, uprzejmie prosimy realizatorów programu o analizę stosowanych na terenie powiatu formularzy związanych z realizacją programu (np. wniosków) i wprowadzenie, w możliwie najbliższym terminie, niezbędnych korekt wynikających z modyfikacji zasad programowych.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Jednocześnie informujemy, że program w przypadku kilku form wsparcia, w tym w zakresie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku (czytaj rozdział VII programu).".

Data publikacji 01.02.2013

Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata Poręba
Statystyka strony: 58593 wizyt