Komunikaty

Data publikacji 22.01.2014

 Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz)

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 14 lutego br. 

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON, upływa w dniu 3 marca 2014r.

Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się (czytaj - pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze prace dotyczące modyfikacji poniższych dokumentów:

  1. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”);
  2. Wzór  umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 4 do ww. uchwały).

O zakończeniu prac związanych z modyfikacją procedur związanych z realizacją programu poinformujemy niezwłocznie - komunikatem na witrynie internetowej

Data publikacji 22.01.2014

Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata Poręba
Statystyka strony: 29410 wizyt