Komunikaty

Data publikacji 29.04.2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 1. Tytuł Konkursu – Piękno natury
 2. Termin składania prac konkursowych –  6 czerwca 2014 r.
 3. Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
 4. Miejsce składania prac – Oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie.
  (adresy Oddziałów)
 5. Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych:
  • prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,
  • prace nienagrodzone i niewyróżnione przez Centralną Komisję Konkursową można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.
 6. Kategorie i techniki wykonania prac:
  • malarstwo i witraż – akwarela,  pastela,  gwasz,  olej,  farby w sprayu  itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
  • rysunek i grafika – rysunek - ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.); grafika - techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
  • rzeźba kameralna i płaskorzeźba – w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych,
  • tkanina i aplikacja – hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.
 7. Termin uroczystego Finału Konkursu – nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.
 8. Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
  • Magdalena Karowska-Koperwas
   Tel. 22 50 55 738
   coi@pfron.org.pl
  • Karolina Szymańska
   Tel. 22 50 55 670
   coi@pfron.org.pl
 9. Załączniki:
Data publikacji 29.04.2014

Wydział Realizacji Programów
Autor: Karolina Szymańska
Statystyka strony: 5644 wizyt