Komunikaty

Data publikacji 13.01.2017

Utrudniony kontakt z Oddziałem Lubuskim

Tłumacznie na język migowy

Informujemy, że od dnia 02.01.2017 r. Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienia swoją siedzibę z ul. Dąbrowskiego 25A w Zielonej Górze na ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Zielonej Górze, piętro 7 wieżowca.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres: Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Zielonej Górze, pokój 721.

Adres skrzynki elektronicznej nie ulegnie zmianie: zielonagora@pfron.org.pl.

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn technicznych do odwołania prosimy o kontakt z Oddziałem pod numerami telefonów:

Sekretariat: 609 201 181

Informacje dotyczące systemu SODiR: 609 201 178

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 13.01.2017

Oddział Lubuski PFRON
Autor: Agnieszka Szafranek
Statystyka strony: 1541 wizyt