Komunikaty

Data publikacji 07.04.2017

Konkurs ,,Kurs na samodzielność’’ zakończony sukcesem. Rekordowo wysoka kwota dofinansowań

Tłumacznie na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy dodatkowo 44.788.462 zł na konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”. Decyzja ta jest możliwa dzięki wydanej dziś rano pozytywnej rekomendacji Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” jest największym z dotychczasowych konkursów Funduszu. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 550 wniosków – o 40% więcej, niż w latach ubiegłych. Wnioski te dotyczą prowadzenia rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), wsparcia realizowanego poza placówką oraz treningów sportowych realizowanych w sposób ciągły lub cykliczny.

16 marca, ze względu na rekordową liczbę wniosków i stojących za nimi bardzo dobrych projektów, Rada Nadzorcza Funduszu na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza przyjęła uchwałę o poparcie starań Zarządu zmierzających do zwiększenia środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych. 29 marca Zarząd wystąpił do Ministra Finansów o zgodę na ich uruchomienie, a dzisiaj Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie rekomendowała ten wniosek.

Dzięki dodatkowym 45 mln zł. Zarząd PFRON obejmie dofinansowaniem 113 kolejnych projektów, w tym:

  • 77 wniosków z listy rezerwowej obowiązującej dla projektów „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” na kwotę 24.118.374,57 zł,
  • 36 wniosków z listy rezerwowej obowiązującej dla projektów „wsparcie poza placówką’’ oraz „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” na kwotę 20.670.087,86 zł.

Decyzje te oznaczają, że tylko w ramach konkursu ,,Kurs na samodzielność’’ PFRON przeznaczy ponad sto trzydzieści cztery miliony złotych (134.394.447,57 zł) na realizację ponad 350 projektów, które obejmą wsparciem blisko 100 tysięcy osób niepełnosprawnych.

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 07.04.2017

Autor: Departament Promocji i Informacji
Statystyka strony: 788 wizyt