Komunikaty

Data publikacji 17.07.2017

Konsultacje społeczne programu "Za życiem" na Śląsku

W całej Polsce trwają konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Przeprowadza je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska. „Konsultacje+” to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbywa się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”.

Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.

Konsultacje społeczne dotyczące ministerialnego programu wsparcia rodzin dotarły także do województwa śląskiego. Otwierająca śląską edycję Konsultacji +  konferencja odbyła się 12 lipca w Częstochowie.  Wzięli w niej udział  m.in. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych p. Krzysztof  Michałkiewicz ,  Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych p. Mirosław Przewoźnik, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Ewa Niewiara i przedstawiciele Caritas. W konferencji uczestniczyli także pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON wraz z dyrektorem Janem Wrońskim.

Podczas  spotkania eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych zaprezentowali rozwiązania proponowane w programie Za życiem a obecni na spotkaniu   przedstawiciele WTZ, ŚDS, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami omawiali szanse i zagrożenia  proponowanych zmian ustawowych i zgłaszali konkretne  rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Kolejne spotkanie odbyło się 13 lipca w Zawierciu, gdzie również w prowadzonych warsztatach uczestniczyli pracownicy Oddziału Śląskiego PFRON.

Data publikacji 17.07.2017

Oddział Śląski PFRON
Autor: Anna Wandzel
Statystyka strony: 330 wizyt