Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 16.01.2009

Pilotażowy program „Sprawny dojazd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w bieżącym roku nie jest przewidywany nabór wniosków w ramach programu.

Przyczyną zaistniałej sytuacji. jest zbyt mała ilość środków finansowych w budżecie PFRON na 2009 r.

Obecnie dysponujemy dodatkową kwotą w wysokości 1 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację zobowiązań z 2008 r.

Bieżący rok przyniesie znaczne ograniczenia w finansowaniu programów celowych. W porównaniu do lat ubiegłych dysponujemy środkami stanowiącymi zaledwie 42% zeszłorocznego budżetu przeznaczonego na ten cel. Wymusza to zmniejszenie zakresu dotychczas realizowanych form wsparcia w tym obszarze.
 

Poniżej przedstawiamy wnioski z wstępnej analizy efektywności pilotażowego programu „Sprawny dojazd”:

  1. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych spełniających kryteria – z powodu dużej liczby wniosków i ograniczonego budżetu.
  2. Negatywne uwagi dotyczące kryteriów uczestnictwa w programie– pojawił się postulat, aby program był kierowany do wszystkich osób niepełnosprawnych, nie zaś do wyselekcjonowanej grupy. W praktyce nie było to możliwe z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel.
  3. Uczestnictwo w programie nie ma bezpośredniego wpływu na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ponadto nie daje też gwarancji utrzymania zatrudnienia - znacznie lepszego efektu oczekujemy po realizacji programów prozatrudnieniowych (np.„Telepraca”).
  4. Kosztowne i jednorazowe wsparcie w zakupie samochodu przynosi mniejsze korzyści niż inwestowanie w edukację osób niepełnosprawnych, co umożliwia choćby proedukacyjny program „Student II”.


„Sprawny dojazd” w liczbach

W 2008 r. budżet programu wynosił 217 mln zł. Pozwoliło to na udzielenie pomocy dla ok. 9 tys. osób, w tym dofinansowanie do:

  • kosztów uzyskania prawa jazdy otrzymało 565 osób (realizacja na poziomie 100%),
  • zakupu samochodu otrzymało 8,3 tys. osób (realizacja na poziomie ponad 55%).

Z uwagi na ograniczone środku finansowe blisko 7 tys. wnioskodawców spełniających warunki programu nie uzyskało dofinansowania. Aby ich potrzeby mogły być spełnione, budżet programu musiałby wynosić minimum 400 mln zł. Niestety w obecnej sytuacji nie jest to możliwe.

 

Data publikacji 16.01.2009

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Małgorzata Poręba
Statystyka strony: 46344 wizyt