Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 05.10.2010

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2007 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 4 czerwca 2007 r., był realizowany wyłącznie do dnia 30 czerwca 2010 r.

 

Data publikacji 05.10.2010

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Barbara Straszak
Statystyka strony: 14045 wizyt