Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2009 roku.

PFRON ogłasza VII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Tytuł konkursu: „MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU”

Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 13 maja 2009 r.

Miejsce przesyłania prac: Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego dla siedziby jednostek zgłaszających prace
do Konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Termin rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego: 30 dni od zamknięcia terminu składania prac w Oddziałach Wojewódzkich PFRON, tj. do 12 czerwca 2009 r.

Termin zamieszczenia wyników etapu wojewódzkiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 26 czerwca 2009 r.

Termin rozstrzygnięcia finału ogólnopolskiego: 30 dni od daty rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego, tj. do 13 lipca 2009 r.

Termin zamieszczenia wyników finału ogólnopolskiego na witrynie PFRON: 15 dni od daty rozstrzygnięcia etapu ogólnopolskiego, tj. do 28 lipca 2009 r.

Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej PFRON. (pobierz)

O terminie organizacji uroczystego finału Konkursu laureaci i jednostki zgłaszające zostaną poinformowani odrębnym pismem. Informacja ta zostanie także zamieszczona na witrynie internetowej PFRON.
 

Data publikacji 17.03.2009

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Magdalena Karowska-Koperwas
Statystyka strony: 10446 wizyt