Ankieta skierowana do pracodawców

Strona znajduje się w archiwum.

Szanowni Państwo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc marzec do 30 kwietnia 2009 br.

Systematyczne (na koniec każdego miesiąca za poprzedni okres) wypełnianie ankiety stanowić będzie cenne źródło informacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zebrane informacje pozwolą również ocenić zmiany w strukturze i wielkości zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich pozycji na rynku pracy w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego.

W celu poprawnego wypełnienia ankiety należy uzupełnić wszystkie pola, a w przypadku braku informacji należy wpisać „nie dotyczy”.

Uwaga: W przypadku gdy Państwo wypełniali już ankietę za miesiąc luty 2009 do 31 marca br należy w opcjach przeglądarki usunąć pliki cooki. tzn z menu przeglądarki należy wybrać polecenie "narzędzia", następnie "opcje internetowe" i wybrać pozycję "usuń pliki cooki". Po ponownym uruchomieniu przeglądarki możliwe będzie wypełnienie ankiety. 
 

Wejście do ankiety

Data publikacji 12.03.2009

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor:
Statystyka strony: 51730 wizyt