Formularze

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Nr 254, Poz. 1704) (pobierz) wnioskodawca prowadzący działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie składa wraz z wnioskiem o pomoc (WN-D) formularz stanowiący załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia.

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (pobierz)
  • Objaśnienie do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (czytaj).
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (pobierz)
Data publikacji 03.02.2011

Wydział Dofinansowań Runku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 29455 wizyt