Formularze

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 312, ze zm.), wnioskodawca prowadzący działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie składa wraz z wnioskiem o pomoc (Wn-D) formularz stanowiący załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia.

Data publikacji 03.02.2011

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 31167 wizyt